....egy darab magyar földet mentettek meg a magyar hazának

 

 

Nagy Angela felvétele - CF Múzeum

 

 

Balassagyarmati megemlékezések a Civitas Fortissima 92. évfordulóján

 

2011.  január 27-30

 

Az 1919. január 29-ei, a városvédő történelmi eseményeket ünneplő Balassagyarmat a legkényesebb igényeknek is megfelelhetett, négy napon át, különböző helyszíneken és eseményekkel emlékezett a 92. évfordulóra.

 

Január 27-én, csütörtökön a Helytörténeti Gyűjteményben Gere József helytörténész  A szárnyaskerék katonája: egy mozdonyvezető találkozásai a történelemmel címmel tart előadást Schuch István mozdonyvezető életéről, aki a fegyveres felkelés előkészítésének kulcsszereplője, majd a vasútállomást visszafoglaló különítmény parancsnokaként a harcok tevőleges résztvevője volt.

 

Gere József, aki A szárnyaskerék katonái címmel nagy sikerű könyvet írt az akkori  vasutasokról, egyik szakértője volt Matúz Gábor: Legbátrabb város c. filmnek, előadása eddig nem ismert részletekkel is megismertette a Csillagházat megtöltő nézőket.

 

Január 28-án délben a helyi műemlék zsidó temetőbe különleges eseményre érkezett meghívás, az I. világháborús Balassagyarmati Zsidó Hősök Megemlékező Napjára, amelyen Weisz Sándor csehkiverő népfölkelőre és Kondor (Kohn) Miklós repülős-, géppuskás hivatásos tisztre emlékezett Majdán Béla várostörténész.

A megemlékezésről részletes írás, fotókkal itt olvasható.

 

Január 28-án délután különleges és örömteli eseményen vehettek részt a meghívottak a Madách Filmszínházban, ünnepi műsort követően megnyílt a Civitas Fortissima Múzeum gyűjtemény és kiállítóhely. Örömteli, ha egy városban múzeum nyílik és ráadásul ehhez a forrást civil támogatók adják. Bár a Civitas Fortissima eszméje a rendszerváltozás óta folyamatosan terjedt, de tárgyiasult formában, gyűjteményként a történelmi események korábban nem voltak megismerhetők.

 

Matúz Gábor kezdeményezésére 2010. őszén alapítvány létesült, a Közép-Európai Kulturális Közhasznú Alapítvány, így a támogatók, és a Közép Európai Média Intézet segítségével megnyílhatott a múzeum, amelynek kialakítása Petró György belsőépítész és Harth Tamás muzeológus munkáját dicséri.

 

A múzeum megnyitása előtt a mozi nagytermében ünnepi műsorral emlékezhettünk bátor eleinkre.

(Nagy Angela felvétele)

 

Medvácz Lajos polgármester köszöntője után Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter mondott beszédet.

 

 

Megemlékezett arról, hogy a még egy reménytelen helyzetben is reménységet adhat, ha van egy büszke közösség, ha az a közösség bátor tud lenni a kritikus pillanatokban.

Balassagyarmat nem akart részt venni az általános összeomlásban, válasza az volt, hogy Magyarország nem veszhet el.

Azonban Balassagyarmatot sohasem kényeztette el a történelem, hiszen megyeszékhely státusát is elveszítette - mondta, a későbbi időkre utalva.

 

Kérte, és támogatásra javasolta Matúz Gábor kezdeményesét, annak érdekében, hogy 2019. január 29-én, az 1919-es történelmi eseményekben kulcsszereplő Huszár Aladár egykori házában, kibővített területen lehessen immár megismerni a Civitas Fortissima történéseit.

 

A műsorban közreműködtek a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola tanulói, a gimnázium igazgatóhelyettese Sinkóné Szrenka Anikó, a nagykátai hagyományőrzők, továbbá Telek Zoltán tangóharmonikán játszott korhű dallamokat.

 

A mozi területén ezt követően átadták a Hősök Termét, amelyen Dr. Navracsics Tibor avatott fel.

 

A kiállítás bejáratánál öt nyelven ismerkedhet meg a látogató az eseményekkel, sőt egy hosszabb szövegidézet révén megtudhatjuk, hogyan vélekedett az ellenoldal a város elveszítéséről.

A kiállításon fegyverek, korhű vasutas és katonaruhák, a vasútállomás makettje, dokumentumok, a városvédők arcképeinek tablója, filmbejátszások és a modern technika is segíti a tájékozódást. A megnyitón megjelent Michal Cerny, a Cseh Köztársaság követ-tanácsosa is.

 

 

Matúz Gábor, dr. Navracsics Tibor és Medvácz Lajos a Civitas Fortissima Múzeum avatásakor

 (Ács Zsuzsanna felvétele)

 

 

 

 

    

 

A múzeum megnyitásán                                             Gere József makettje a korabeli vasútállomásról

(Ács Zsuzsanna felvétele)                                                                                                                                  

 

A másnapi, január 29-ei megemlékezések négy helyszínen zajlottak. Nem kényeztette el az időjárás a kora reggel a temetőben gyülekező megemlékezőket, -18 C fok alatt volt a hőmérséklet, amely a délelőtt folyamán sem igen emelkedett magasabbra.

 

Kopcsányi Ottó, a Szondi György szakközépiskola igazgatója idézte a városvédő eseményeket, majd a hősi halottak sírját koszorúzták az emlékezők.

 

A korabeli harcok egyik helyszínénél, a vasútállomásnál dr. Oravecz Lajosné, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájának vezetője mondott beszédet, majd az épület emléktáblájánál koszorúztak a jelenlévők.

 

A program a városközpontban folytatódott, de ez alkalommal nem a Párkányi Raab Péter alkotta Civitas Fortissima szobornál, hanem a városháza falán lévő emléktábla előtt gyülekezhettek az emlékezők, amelyen megjelent Szili Katalin az Országgyűlés volt elnöke, Urbán Árpádné, a tragikus balesetben elhunyt országgyűlési képviselő felesége is, őket valamint Kercaszomor, a Communitas Fortissima, vagyis a legbátrabb falu küldöttségét kiemelten üdvözölte Medvácz Lajos polgármester.

Megemlítette, hogy a Civitas Fidelissima, Sopron polgármestere sajnos nem tudott az eseményen részt venni,

 

 

A polgármester beszédében többek között elmondta, Magyarország akkori területvesztését elősegítette a kormányzó erők történelmi tévedése is, a mindenáron való békepártiság jelszavával meg sem kísérelték a fegyveres ellenállást.

Mi magyarok kaptuk a legsúlyosabb büntetést a vesztesek közül.

Civitas Fortissima, Civitas Fidelissima és Communitas Fortissima - bátorság, hősiesség, hűség és áldozatvállalás a magyar haza megmentéséért. Képesek voltunk rá akkor és képesek vagyunk rá ma is!  A mai Magyarországon élőknek, nekünk, nem efféle áldozatot kell hoznunk, de bátornak kell lenni ma is - hangsúlyozta.

 

A koszorúzást követően, a volt megyeháza dísztermében ünnepi testületi ülésen dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke az események kronológiai áttekintését adta, majd a Díszpolgári cím és a Balassagyarmatért Emlékérmek átadása következett.

 

Balassagyarmat Díszpolgára címet kapott:

 

 

Kovács Ferenc

nyugalmazott középiskolai tanár

 

Balassagyarmatért Emlékérmet vehetett át:

 

 

Dr. Stella Leontin

prépost, kanonok, főesperes, plébános

 

 

 

Vas Ágnes

főkönyvtáros, helytörténész

 

 

 

Kiss László

erdőmérnök, az Ipoly Erdő Rt. vezérigazgatója

 

 

 

Egészségvédők Egyesülete

 

(képen középen az Egyesület elnöke Dr. Bartal Gábor főorvos, alelnöke Dr. Muhari Géza, a pásztói Margit Kórház orvos igazgatója és titkára, Csillik Józsefné.

 

 

A díjazottak személyes hangú beszédekben mondtak köszönetet az elismerésekért. Az ünnepi programot a Balassagyarmati Kamaraegyüttes zenei műsorbetétei és Kovács Péter, a Mikszáth Kálmán Középiskola tanulójának szavalata (Sajó Sándor: Magyar ének) színesítette.

 

Január 30-án délután a Madách Filmszínházban, a Kárpátia együttes jótékonysági, a Civitas Fortissima Múzeumot támogató koncertjére került sor. A Kárpátia már többször adott koncertet a városban, sőt dalban is megörökítették a városvédő polgárok, katonák dícséretét és most is joggal arattak nagy sikert a 300 fős közönség előtt.

 

 

(Pohánka Xénia felvétele)

 

2011. január

Lejegyezte: Nagy László

A jelöletlen képek a szerző felvételei