BALASSAGYARMATÉRT EMLÉKÉREM

 

KISS LÁSZLÓ

erdőmérnök, vezérigazgató részére

 

Kiss László 1955. december 23-án született Romhányban. Előbb 1974-ben Sopronban erdész technikusi, majd ugyancsak a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen erdőmérnöki diplomát kapott.

1980-ban visszatér Nógrád megyébe, a Romhányi Ipoly-vidéki Erdő és Fafeldolgozó üzemben helyezkedik el. Munkahelyi vezetői korán felfigyelnek az ifjú erdőmérnök tehetségére és igyekezetére, így öt évvel később a Diósjenői Erdészet vezetőjévé nevezik ki. Rövidesen újabb tanulmányokba kezd, majd 1991-ben a közgazdász diploma megszerzését követően gazdasági igazgató-helyettesi beosztást kap az Erdőgazdaság központjában. 1993-tól az újjászervezett Ipoly Erdő Részvénytársaság termelési főosztályvezetői feladatait látja el. 1995-től az Állami Privatizációs Részvénytársaság portfólió - menedzsereként dolgozik, egészen az Ipoly Erdő Rt. Vezérigazgatójává történő megválasztásáig. E posztot 1998-tól látja el.

 

Az 1998 és 2010 közötti időszak alatt Kiss László vezérigazgató úr irányításával sikerült megvalósítani a vállalat menedzsmentje által kitűzött stratégiai célokat, melynek eredményeképpen jelentős vagyongyarapodás, a működés feltételeit jelentő infrastruktúra-fejlesztés valósult meg. Ezáltal a cég a régió egyik legstabilabb gazdasági szereplőjévé vált. Ugyancsak Kiss László nevéhez köthető a vállalat közjóléti szolgáltatásainak, közönségkapcsolati tevékenységének fejlesztése.

 

A cégközpont város iránti elkötelezettségét mutatja, hogy annak vezetője és munkatársai egyre nagyobb gondot fordítanak arra, hogy a cég részévé váljon a város közéletének, alkalmazottaik részt vállalnak a városi erdők szakmai felügyeletében, rendszeresen konferenciákat, szakmai napokat szerveznek Balassagyarmaton. A 2008-ban nyertes pályázat támogatásával ugyancsak a város külterületén valósul meg a Nyírjesi Füvészkert, amely éppúgy alkalmas lesz szakmai programok, bemutatók megtartására, mint a helyi diákközösségek környezettudatos szemléletének kialakítására, nevelésére. 2009-ben a Zrt. partnerként csatlakozott az önkormányzat városközpont fejlesztő pályázatához, 2010. őszén a déli városrész egy általuk felajánlott, új játszótérrel gazdagodott.

 

Vezérigazgató úr munkáját odaadóan végzi a város érdekében is, így elhatározása szerint a cég hosszútávon a város partnere kíván lenni a közcélú urbanisztikai és környezetvédelmi fejlesztések terén.

 

Az általa irányított szakmai, gazdasági fejlesztések vezérigazgató úr szerénysége, szakmai alázata ellenére sem maradtak elismerés nélkül; 2005-ben "az év menedzsere", 2006-ban az erdész szakma kiemelkedő díját, a Pro Silva Hungaria Egyesület díját vehette át. 2008-ban a megyei önkormányzat a Nógrád Megye Gazdaságáért díjban részesítette, majd 2010-ben a soproni egyetemen a Pro Silvacultura Natura et Venatoria dísztőrét kapta meg.

 

Kiss László úr nem csak lelkiismeretes munkavégzésével, szakmailag és emberileg is kimagasló vezetői munkájával, hanem példamutató közösségi tevékenységével, a város iránt megnyilvánuló önzetlenségével, városfejlesztő partnerségével is kiérdemelte a Balassagyarmatért Emlékérem kitüntetést.

 

Laudációt összeállította: Selmeczi Zoltán