BALASSAGYARMATÉRT EMLÉKÉREM

 

VAS ÁGNES

főkönyvtáros, helytörténész részére

 

1952. március 4-én született Székesfehérváron. 1973-ban diplomázott a szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelés - könyvtár szakán. Városunkba harmincegy évvel ezelőtt érkezett, ahol az akkori Városi Tanács Művelődési Osztályán közművelődési felügyelői állásban helyezkedett el. Hétéves közszolgai feladatok után, 1986-ban került a Madách Imre Városi Könyvtárba, ahol a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjévé nevezték ki, feladatul pedig a Balassagyarmatra, Nógrád megyére, Nógrád-Hont vármegyére vonatkozó dokumentumok, kéziratok, hagyatékok, fotók, képeslapok lelőhelyének feltárása és gyűjtése, rendszerezése és kiállítása a kutatók és az érdeklődők részére.

 

Vas Ágnes csendesen, a szakmai iránti alázattal végezve tevékenységét, elhivatott Balassagyarmat irodalmi, történelmi hagyományainak ápolása iránt. Kiemelkedő szervező tehetsége által, a honismeret, a magyarság történelme iránt elkötelezett jelentős személyiségek hiteles előadásait hallgathatja a helyi közösség az ő szervezése révén. Különösen jelentőssé váltak az évente megrendezésre kerülő Őszi Emléknapok rendezvényei, amelyek házigazdájaként mindig más-más nevezetes nógrádiaknak ad otthont a megidézettek sorában. A honismereti kirándulások alkalmával számtalan olyan helyszínre kalauzolta el az elmúlt közel három évtizedben a helyieket, amelyek messzemenőkig hozzájárultak a palócföldi identitás megerősítéséhez, népi, irodalmi, kulturális értékeink megőrzéséhez.

 

Eredeti hivatásában gyökerező pedagógiai elköteleződése nem oldódott fel az elmúlt évek kiüresítő, elsilányító, közönybe süppedő politikájának törekvéseiben; hiszen egyre nagyobb odafigyeléssel terelgeti a helyi közoktatásban tanuló ifjak tudatát az olvasás, a várostörténet, a hagyománytisztelet mezsgyéjén. Gondozásában rendszeresen sor kerül a balassagyarmati panteon nevet viselő várostörténeti vetélkedőre, az olvasónapló-pályázatok kiírására, gyűjtemény-bemutatók megtartására. Nem feledkezik meg az idősebb korosztály igényeiről sem, évente születésnapi rendezvényen szervezi meg a könyvtár idősebb olvasóinak találkozóját.

 

Vas Ágnes írói vénája közismert városszerte, publicisztikái rendszeresen megjelennek a Honismereti Híradóban, amelynek szerkesztőbizottságát ő irányítja. Összeállításában jelent meg a Madách Imre Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény című kiadvány, amely angol és német nyelven is olvasható.

 

Jelenleg fáradhatatlanul dolgozik Reiter László, városunk díszpolgárává választott helytörténész által különféle folyóiratokban megjelentetett várostörténeti írásainak összegyűjtésén, kötetbe szerkesztésén.

Az ugyancsak díszpolgárunk, Kovalcsik András halálát követően Vas Ágnes koordinálja a Honismereti Kör tevékenységét.

 

Több, helyi alapítvány kuratóriumában vállalt feladatot és tisztséget annak érdekében, hogy sikeres pályázatírói munkája révén hozzájáruljon a civil szféra sikeréhez.

 

Szakmai munkáját országosan is elismerik, a Magyar Honismereti Szövetség, melynek ő is tagja, a helyi Honismereti Kört az ország legeredményesebben munkálkodó köreként tartja nyilván.

 

A megújulásra mindig kész helytörténész aktívan és eredményesen alkalmazza az információtechnika legújabb lehetőségeit, amelyek segítségére vannak a helyi értékek, a város múltjának és jelenének megismertetésében, népszerűsítésében.

 

Fenti tények elég meggyőző erővel bírnak annak igazolására, hogy a Balassagyarmatért Emlékérem adományozásában döntést hozók helyesen döntöttek, amikor Vas Ágnesnek is odaítélték e kimagasló elismerést annak bizonyosságául, hogy ő szakmai feladatain túl, a város közművelődésében, a helyi értékek rendíthetetlen közvetítésében is élen jár. Munkáját hivatásszerűen végzi, így személye és tevékenysége példaként álljon a helyi közösség előtt.

 

 

Laudációt összeállította: Selmeczi Zoltán