ÉLETÜKET ADTÁK A VÁROSÉRT, A HAZÁÉRT

 

 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után, az első világháborút követően a kialakuló nemzetállamok területekért indultak harcba. Csehország, Románia, Szerbia magyar országrészek elfoglalására törekedett. A Cseh Légió csapatai 1919. január 15-én átlépték a demarkációs vonalként kijelölt Ipoly folyót és megszállták Balassagyarmatot azért, hogy a formálódó "Cseh-Tót Köztársasághoz" csatolják. Elfoglalták a vasutat is, hiszen itt, az Ipoly balpartján futott a kelet-nyugati, Kassát Pozsonnyal összekötő vasútvonal egy fontos szakasza. A balassagyarmati vasutasok, a hozzájuk csatlakozó polgárok és a Vizy Zsigmond által irányított katonai egység január 29-én visszafoglalta a várost. E hősies cselekedettel "egy darab magyar földet mentettek meg a magyar hazának."

 

 

Az 1919. január 29-i harcok során életüket vesztett hősök:

Czakó Balázs honvéd, Dancsok Ferenc tizedes, Havaj József polgár, Hrubecz Márton polgár, Nagy József szakaszvezető, Petrovics József mozdonyfűtő, Rózsa András kalauz, Vancsó József bádogos, Virág Lajos őrvezető, Weisz Sándor kereskedő.

 

 

A stratégiailag oly fontos, a város visszafoglálásában nagy szerepet játszó Ipoly-völgyi vasútvonal mentén fekvő temetőkben nyugszanak a harcok áldozatai, akik életüket adták azért, hogy Balassagyarmat továbbra is legalább a csonka Magyarország része maradhasson.

 

 

 

A hősi halottakra való megemlékezés 2011. január 28-án, a műemlék zsidó temetőben kezdődött.

Az I. világháborús Balassagyarmati Zsidó Hősök Megemlékező Napjára hívott Balassagyarmat Város Önkormányzata, a Civitas Fortissima Kör, a Balassagyarmati Zsidó Hitközség és a Kertész István Alapítvány.

 

Majdán Béla várostörténész rövid történeti összefoglalót tartott a korszak eseményeiről, a balassagyarmati zsidó lakosság honmentő harcokban vállalt szerepéről.

Emlékezett Weisz Sándor kereskedőre, a csehkiverő népfelkelőre, aki az 1919. január 29-i harcokban sebesült meg. Sebe elfertőződött és egy héttel később halt meg, ennek ellenére szülei az 1919. január 29-i dátumot tartották fontosnak, hogy a síremlékre kerüljön.

Felidézte Kondor (Kohn) Miklós repülős-, géppuskás hivatásos tiszt alakját, aki az iglói géppuskások vezetőjeként sietett alakulatával az otthoniak segítségére a csehek elleni harcban.

 

A zsidó temetőben nyugszanak: Fröchlich Pál, Harmat Dezső, Schwartz Márton, Shäffer Samu, Vértes Ervin és Wieder Élias, akik az első világháborúban vesztették életüket.

 

Vértes Ervin fekete gránit síremlékén ez a felirat áll: PRO PATRIA - EZ A SÍRKŐ ŐRZI AZ ITT NYUGVÓ SZÜLŐK EGYETLEN FIÁNAK VÉRTES ERVIN MAGYAR KIR. 16-DIK HONVÉD GYALOGEZRED HADAPRÓDJÁNAK EMLÉKÉT, AKI 1915. ÉV TAVASZÁN 21 ÉVES KORÁBAN HAZÁJÁÉRT HŐSI HALÁLT HALT.

 

Medvácz Lajos Balassagyarmat város polgármestere, Bauer József a Balassagyarmati Zsidó Hitközség elnöke, dr. Szakács Zoltán a Civitas Fortissima Kör elnöke, valamint Balassagyarmat város történelmi keresztény egyházainak, társadalmi, gazdasági szervezeteinek képviselői tisztelegtek Weisz Sándor síremlékénél.

A Balassi Bálint Gimnázium, a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium valamint a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola tanulói, tanárai is egy - egy kavicsot és egy - egy szál virágot helyeztek el tiszteletük jeléül a síremlékeknél.

 

 

 

Balra: Majdán Béla várostörténész, a Kertész István Alapítvány titkára

Középen: Borenszkiné Imre Éva és Vadkerti Róbert gimnáziumi igazgatók tanítványaikkal

 

 

Balra: Bauer Józsefné, Kertész István Alapítvány

Középen: Molnár Zsigmond református lelkész, dr. Stella Leontin kanonok plébános, Pozsonyi Anna evangélikius presbiter

Jobbra: Bauer József a Balassagyarmati Zsidó Hitközség elnöke, dr. Szakács Zoltán a Civitas Fortissima Kör elnöke, Medvácz Lajos Balassagyarmat város polgármestere

 

 

 

 

 

A VASUTAS HŐSI HALOTTAK FEKETE GRÁNIT SÍREMLÉKEI A KERESZTÉNY TEMETŐBEN ÁLLNAK.

 

 

 

1919 JANUÁR 29-ÉN

A CSEHEK KIVERÉSE

ALKALMÁVAL

HŐSI HALÁLT HALT

RÓZSA ANDRÁS

40 ÉVES

MÁV. SEGÉDTISZT

KEGYELETES EMLÉKÉRE

FELÁLLÍTOTTÁK

A BALASSAGYARMATI

VASUTASOK.

 

 

HISZÜNK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN

 

 

1919 JANUÁR 29-ÉN

A CSEHEK KIVERÉSE

ALKALMÁVAL

HŐSI HALÁLT HALT

PETROVICS JÓZSEF

40 ÉVES

MÁV. ALTISZT

KEGYELETES EMLÉKÉRE

FELÁLLÍTOTTÁK

A BALASSAGYARMATI

VASUTASOK.

 

 

MINDENT A HAZÁÉRT

 

 

 

 

 

 

A PALÓC MADONNA ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKERESZT ŐRKÖDIK A HŐSI TEMETŐBEN NYUGVÓK - KÖZÖTTÜK AZ 1919. JANUÁR 29-I HARCOKBAN ELHUNYT CSEH KATONÁK - FELETT

 

 

LEVELEZŐLAP IS HIRDETTE A GYARMATIAK HŐSI TETTÉT

 

A Madách Imre Filmszínházban 2011. január 28-án, a Civitas Fortissima emléknap előestéjén megnyílt múzeum átadásáról, valamint a 29-i ünnepségekről beszámolónk itt olvasható. Felvételek a CF Múzeumról a Képtárban.

 

 

 

2011. január 28.

 

Közreadta : Nagy Angela