Méltón megünnepelt évforduló

 

90. éves a balassagyarmati cseh kiverés

 

 

1919. január 29-e naphoz kötött, jubileumi, 90. évfordulós eseményeket rekord számú rendezvénnyel ünnepelte a város.

Az emléknap első eseménye kora reggel a római katolikus templomban tartott ökumenikus ünnepi szentmise volt.

  

A temetőben Borenszkiné Imre Éva gimnáziumi igazgató emlékezett a harcokban elhunytakra, majd a Balassis diákok koszorút helyeztek el Stefanovics Sándor sírjánál, aki a főgimnázium végzős diákjaként, az 1919-es harcok legfiatalabb áldozata volt.

 

- Élete például szolgál  - mondta az igazgató asszony, példaként a ma korosztályának, akiknek ma szerencsére nem kell áldozatokká válni.

 

A MÁV állomáson Melo Ferenc, a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatója idézte fel a történelmi időket, kiemelve, hogy az akkori harcok résztvevői a szolgálat, feladat, kötelesség szavakat szeretnék bizonyára inkább hallani, semmint a hős elnevezést.

 

  

A Köztársaság téren ezt követően rendezett megemlékezésnek különleges jelentőséget adott, hogy azt valójában már az átnevezett, Civitas Fortissima téren tartotta a város, hiszen a jubileum kapcsán két közterület átnevezése történt meg. A másik, a város déli részén, az eddigi Böjtös Sándor utca, amely ezentúl Huszár Aladár nevét viseli.

 

A Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett és a Városi Egyesített Kórus közreműködésével hangzott el a Himnusz, a zenei és prózai műsorbetéteket pedig Menyhárt Éva az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai kar hallgatója, Bugyi Anna, a Balassi Bálint Gimnázium, valamint Ódor Dániel, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak közreműködésével élvezhette a több száz érdeklődő.

Sorfalat állt, korhű katonai ruhában, egy tíz fős különítmény, de katonás rendben a téren sorakozott a Magyar Gárda nógrádi szervezetének csoportja is.

 

Medvácz Lajos polgármester ünnepi beszéde kezdetekor jól választotta azt az örökérvényű Deák Ferenc idézetet, amely az akkori városvédőknek köszönhetően szerencsére Balassagyarmatra nem vonatkozhatott:

 

Mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse visszahozhatják, de amiről a nemzet, félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges.

 

Felidézte a város vérzivataros évtizedeinek történelmi pillanatait, majd 1919-re utalva kiemelte, az érdem azoké, akik nem váltak megalkuvóvá és akik nem keresték a megszállók kegyét.

 

- Minden Balassagyarmatinak van része az akkori sikerben, akik nem mérlegeltek, nem apelláltak társadalmi, anyagi, befolyásbeli előnyökre, tették a dolgukat. Tanuljunk hitet, lelkesedést tőlük!

 

Beszédében hangsúlyosan szólt a ma emberének felelősségéről a dicstelen 2004. december

5-i népszavazás kapcsán. (ez különösen kiemelendő, hiszen az egyén felelősségét a politikusok is gyakran elkenik, nehogy a választók érzékenységét sértsék.)

 

- Akkor lettünk volna méltók az elődökhöz, ha a városban nem csak 38% vett volna részt az akkori népszavazáson. Történelmi esélyt mulasztottunk el közösen, de talán nem helyrehozhatatlant.

 

Ezt követően felolvasták az Országgyűlés elnökének Szili Katalinnak levelét, aki a rendkívüli parlamenti ülés miatt nem tudott az ünnepségen részt venni. Ő a város példamutató hősiességén túl, Urbán Árpád képviselő érdemeit is ecsetelte, aki a Civitas Fortissima törvényi megörökítése érdekében igen sikeresen működött közre.

 

Sólyom László köztársasági elnök gondolatait Palásti  Ferenc tábornok tolmácsolta:

 

- Elismerés és tisztelt a városnak, mert ápolják, amit örökül kaptak.

Össze kell fogni, mert együtt minden sikerülhet. Önbecsülésünk erősítését szolgálja, ha nem merül feledésbe, Balassagyarmat, a Civitas Fortissima városa.

 

Az ünnepség után a Városháza falánál, a Civitas emléktáblánál koszorúztak a város vezetői, különböző szervezetek, pártok, civilek, egyesületek képviselői, a koszorúzást díszlövések zárták.

 

A volt vármegyeháza dísztermében nyilvános testületi üléssel folytatódott az ünnepnap. A vendégeket székeiken az emléknapra utaló elsőnapi bélyegzővel ellátott képes levelezőlap fogadta, amelyet a Magyar Posta, Baráti Körünk javaslatára 2007. őszén adott ki, rajta a város nevezetés középületei, szobrai valamint Réti Zoltán több festményének képe.

 

Először Dr. Szakács Zoltán a Civitas Fortissima Kör elnöke szólt a résztvevőkhöz, elmondta egyre terebélyesedik az az ünnepnap, amelyet majd két évtizede, a rendszerváltozás idején  ujraindíthattak.

 

- Remélhetőleg, Civitas emlékszoba avatásával hamarosan nyilvánosan is tárgyiasulhatnak az akkori történelmi emlékek. – mondta a Kör elnöke.

 

A testületi ülésen adták át a díszpolgári és Pro Urbe díjakat.

 

Balassagyarmat díszpolgára címet kapott:

Jagyutt Péter mestercukrász, a cukrász mesterség több évtizedes kiemelkedő színvonalú művelése, a város jó hírnevének önzetlen szolgálata, valamint a helyi turisztikai vonzerő fokozása érdekében kifejtett munkássága elismeréseként

Balassagyarmatért Emlékérem díjban részesült:

Kunné Kubicza Erzsébet, az elmúlt évtizedek alatt tanúsított önzetlen közéleti szerepvállalásáért, valamint annak elismeréseként, hogy számtalan civil szervezet tagjaként, a város kiemelkedően lelkes lokálpatriótájaként egész életen át szenvedéllyel, odaadással és hittel küzd azért, hogy városunk történelmi, irodalmi és művészeti értékei az utókor számára fennmaradjanak

 

 

Gere József: az elmúlt évtizedek alatt tanúsított önzetlen közéleti szerepvállalásáért, az 1919-es helyi események nyomtatott formában is megjelenő méltó felidézéséért, a történelmi tudat ébren tartásáért végzett tevékenységéért.

 

 

Tibay András: annak elismeréseként, hogy pedagógusként és előadóművészként egyaránt kiemelkedő szakmai igényességgel közvetíti a nemzetközi hírű magyar irodalom gyöngyszemeit határokon belül és azokon túl, továbbá pedagógiai feladatainak több évtizedes kiemelkedő színvonalú, humánus, gyermek-centrikus ellátásáért, valamint igazgatói feladatainak sikeres végzéséért.

 

 

Civitas Fortissima Kör: az 1919. január 29-ei események nemzeti és nemzetközi elismertetésében, a város polgárainak hazafias identitás erősítésében való élenjárásáért, valamint annak elismeréseként, hogy a harcokban elesettek emlékét e civil szervezet ápolja a leghűebben. A díjat átvette Szakács Zoltán elnök

Az ünnepi műsort az egyes programbetétek között nívós zenei, művészeti produkció kísérte. Először a salgótarjáni Hibó Tamás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Moving Art csoportjának fiataljai a tánc nyelvén idézték meg a történelmet.

Ezt követően már csak a város neves zenészei jutottak pódiumhoz: Fogarasi Béla gitárjátéka, az Ember Csaba vezette Balassagyarmati Dalegylet kórusának éneke, Banda Ádám  hegedűjátéka, Palánki Éva és Tomisné Cselényi Noémi zenei kettőse méltó keretet adott a programhoz.

     

Január 29-én délután a városi filmszínházban volt a Legbátrabb város c. 90 perces film ősbemutatója, amelynek producere, rendezője a balassagyarmati Matúz Gábor. A film számos történelmi dokumentum, archív filmanyag révén idézi fel a kor eseményeit, hangulatát. A filmben szakértők is megszólalnak, többek között Gere József és Tyekvicska Árpád, a játékfilmes elemeket pedig színészek játéka teszi élethűbbé.

A filmről DVD is készül, amelyet várhatóan tavasszal hoznak forgalomba. Erről információt honlapunkon is közzéteszünk.

A napot a Szandai Mátyás Quartett jazz műsora zárta a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, de ugyanitt megnyílt a Huszár Aladár emlékkiállítás, sőt a balassagyarmati Pantheon várostörténeti vetélkedő és a Kárpát-medencei Civitas Fortissima vetélkedő döntőire is egyazon napon került sor.

A városi ünnepségeken, bár meghívást kaptak, nem lehettek ott Sopron és Kercaszomor polgámesterei. A Civitas Fidelissima rendkívüli testületi ülést tartott aznap, a Communitas Fortissima képviselőjét pedig a rendkívüli hóhelyzet tartotta otthon.

 

2009. január.

Közreadta: Nagy László

 

(N.B. Örömmel állapíthattuk meg, hogy a honlapunkon korábban megjelent írásokban foglaltak ill. a városi elismerésekre tett javaslataink egyre gyakrabban visszaköszönnek egy-egy döntésben. Így többek között a Baráti Körünk több tagja által felterjesztett Kunné Kubicza Erzsébet és Gere József Pro Urbe díjat vehetett át, Huszár Aladár személye is visszatért a köztudatba. (Az említett írásokat a kiemelt linkre kattintva lehet elérni)

Azon olvasóink pedig, akik tágabb kitekintésben kívánják látni, mi vezethetett Balassagyarmat veszélybe sodródott területiségéhez, egy részletes írásunkból itt szerezhetnek erről tudomást.)

 

Az események híre eljutott a Vasutas Magazin szerkesztőihez is, március 25-ei lapszámukban beszámoltak az ünnepi eseményekről, írásukat itt olvashatják el az érdeklődők.