Stációk a Palóc ligetben

 

 

Dr. Czimbalmos István kezdeményezésére új, szakrálisnak tekinthető jelképekkel gazdagodott a balassagyarmati Palóc liget. Elkészült a tizennégy stációból álló keresztút, amelynek gondolata a katolikus Szentháromság főplébániatemplom felszentelésének 250. évfordulója kapcsán vetődött fel.

 

A stációk a Palóc Múzeum mögötti területen félkörívben helyezkednek el, a keresztút jeleneteit pedig a balassagyarmati születésű Szilcz Mariann üvegművész alkotásai örökítik meg.

A stációk költségeit jobbára magánadakozásból fedezték, álljon itt azok névsora, akik hozzájárultak a költségekhez. Az adományozók nevei a stációk hátoldalán egyébként olvashatók, de ezúton is - a szélesebb nyilvánosság számára - kívánjuk megörökíteni azok nevét, akik lokálpatriótaként, támogatóként tevőlegesen járultak hozzá a megvalósítás költségeihez.

 

Balassagyarmat Önkormányzata

Szentháromság Római Katolikus Plébánia

Plachy család, Limbacher család, Keresztény Értelmiségi Szövetség

Dr. Czimbalmos István, Dr. Czelenk Ferenc,  Horváth István és családjaik

Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

Barna László családja Patak

Borenszki család, Juhász Jánosné, Nemesvári Ottóné családjai

Dr Csekei László, Dr Szabó Géza

Siket és Meszjár család

Kovács Zsolt, Sztranyovszki István

Honti úti Mária templom Rózsafüzér társulata

ft. Nagy Richárd, balassagyarmati káplán atya és édesanya Nagyné Kosik Ilona

Dr. Bartal Gábor, Dr. Borszéki Erzsébet

Famiglia de Medici

 

 

Dr. Czimbalmos István 2006-ban saját és barátai költségén emlék faszobrokat helyeztetett el a Palóc ligetben az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

2009. tavaszára a Palóc liget sétaútjai is felújításra kerültek.

 

Nem ünneprontásként, de szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a városban több észrevétel, polémia volt a stációk felállításának helyéről, vitatva, hogy a Palóc liget mint közterület mennyiben kapcsolható össze az egyházinak is tekinthető célokkal.

 

Az viszont tény, hogy a Palóc liget környezete folyamatosan javul, egyre belakottabb, ha sikerül mindezek megóvása és netalán még a szabadtéri színpad is megújul, Balassagyarmat az ország egyik legszebb parkjával büszkélkedhet.

 

 

2009. szeptember

 

 

Kép, szöveg: Nagy László