Műemlékek, látnivalók, kulturális intézmények Balassagyarmaton

 

Szentháromság Katolikus Főplébánia templom

    

Rákóczi fejedelem út 22

www.bgyarmatplebania.hu

2009-ben ünnepelte felszentelésének 250. évfordulóját a műemlék barokk templom, amelyet Balassa Pál kegyúr építtetett 1740-46 között. A templom hossza 27, szélessége, 12, belső magassága 14 méter. 1759-ben Révay Antal püspök szentelte fel. A templom belsejében öt oltár van, amelyek közül a legnevezetesebb a Szent Anna oltár, Balassa Pál az édesanyja védőszentjének, Annának tiszteletére festette Maulbertsch osztrák festő. Az oltárkép felújítása balassagyarmati civilek támogatásával 2009-ben fejeződött be.

A templom orgonája eredetileg Wegenstein Lipót és fia temesvári gyárában készült 1908-ban, ezt 1928-ban Rieger Ottó, budapesti orgonaépítő öt regiszterrel bővítette, új játszóasztalt készített hozzá.

A templom oldalfalán a balassagyarmati születésű Parkányi Raáb Péter szobrászművész Mindszenty Józsefről készített bronzszobra látható, amellyel a bíborosnak, a városban tett látogatásának állítanak emléket.

Bosco Szent János Szalézi Plébániatemplom

Kossuth Lajos utca 41.

Dr. Trikál Jozsef prelátus, a város szülöttének és díszpolgárának alapítványa segítségével, és a hívek adományaiból épült 1935-ben a templom.

Szűz Mária Szentlélek Mátkája Templom katolikus templom

Honti u.

A város legújabb, harmadik katolikus temploma a Honti u. végén található, amelyet 1998-ben szenteltek fel. Tervezője Vadász György Ybl-díjas műépítész.

Evangélikus templom

Kossuth Lajos utca 34.

Kossuth Lajos-Luther utca torkolatával szemben áll az evangélikus templom, amelyet 1785-ben építettek az akkori akasztófadombon. A templomot 1812-ben kőfallal kerítették be.

A templom régi oltárképe 1944 utolsó napjaiban megsérült. Egy ágyúgolyó csapódott be a sekrestye fölé a falba. A szilánkoktól megrongálódott az oltárkép, melynek nyomai a mai napig láthatók. Festője Kubányi Lajos. A jelenlegi oltárkép Tichy Kálmán festőművész munkája, A Krisztus a gyerekek, betegek, elesettek pártfogója címet viseli.

A Luther utcában, az evangélikus templom közelében áll a Szabó József Közösségi Ház, amely a gyülekezet számára és vendégházként is szolgál. A szálláshelyekről bővebb a szállások menüpont alatt olvasható.

Református templom

Ady Endre u 19.

Zeke Kálmán járásbíró és ref. gondnok kezdeményezésére 1904-ban Szegú Lajos balassagyarmati műépítész neogótikus stílusban tervezte és építette a templomot.

Palóc Múzeum

   

Palóc liget 1.

www.palocmuzeum.hu

Tel:     35/300-168

Nyitvatartás:  K-Szo 10-16
                         

Belépődíj:       felnőtt: 700 Ft,

                        diák, nyugdíjas: 350 Ft

A város fő nevezetessége a Palóc ligetben található Palóc Múzeum. A múzeum alapításának javaslata Nagy Iván történésztől származik, aki 1891-ben létrehozta a városban a Nógrád vármegyei Múzeumi Társulatot. 1910-ben meghirdették a pályázatot a tervek elkészítésére, az eklektikus stílusban, Wälder Gyula tervei alapján 1914-ben kezdtek az építkezéshez, amelyet 1915-ben adtak át.

A tényleges, 1931-es múzeumi megnyitás előtt azonban az épület laktanya, kórház, csendőrség céljára is szolgált.

Az állandó néprajzi kiállítás témai: A bölcsőtől a sírig - Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében, Madách relikviák, Mikszáth relikviák, Tudós köznemesi könyvtárs - Nagy Iván emlékszobák.

2012-ben a múzeumban látványtárat adtak át.

Palóc Ház

   

A Palóc Múzeum szabadtéri gyűjteményének épületegyüttese a XVIII-XIX.századi nógrádi falusi építkezést és életmódot mutatja be. Karancskesziből származó boronafalú ház, melléképületek, a szandai kápolna másolata, és egy 1927-ból származó feszület látható az 1932-ben létesített szabadtéri kiállító területen.

Nyitvatartás:  K-Szo 10.00-16.00

Városháza

    

Rákóczi fejedelem út 12.

A Magyar Király Szállót Magos (Munk) Dezső tervei szerint 1914-ben alakították át a Városháza eklektikus stilusú épületének.

A Schwartz Ignác tulajdonában lévő fogadóban szállásolták el 1894-ben I. Ferenc József kíséretét, az uralkodó a Megyeházán lakott.

Az épület jelenleg is Városházaként szolgál, homlokzatán a város címerével és a Civitas Fortissima felirattal.

 

Volt Megyeháza

  

(fotó: Farkas István)                                                               (fotó: Varga József)

Civitas Fortissima tér 2.

Az egykori megyeháza helyén 1753-ban laktanya épült. Ebbe az épületbe helyezte át a vármegye 1790-ben állandó gyûléseinek színhelyét, melyeket a vármegye megépítéséig itt is tartottak. A vármegyeháza négy év alatt, 1835-ben készült el klasszicista stílusban, Kasselik Ferenc tervei alapján. Az U alakú, egyemeletes épületet 1894-ben alakították át. A vármegyei élet jellegzetes színtere volt, ahol Madách és Mikszáth is sűrűn megfordult.

Az 1949-ben végrehajtott belsõ átalakítási munkák következtében a díszterem baloldali karzatát elbontották. A díszterme, előtere rendezvényeknek, kisebb kiállításoknak ad helyet. A földszinten Mikszáth emlékszoba látogatható (díjmentesen).

Igazságügyi Palota

(fotó: Varga József)

Köztársaság tér 2.

Az Igazságügyi Palota hatalmas épületét 1912-ben emelték Hübner Jenő építész tervei szerint. Az épület ma a megyei és városi bíróság céljaira szolgál.

Balassagyarmati Börtön és Fogház

Az ország egyik legrégibb és legbiztonságosabb börtönépülete (fogolyszökés még nem történt) 1842-45. között Novák Dániel kir. főépítészeti tiszt tervei alapján épült klasszicista stílusban.

A börtön a volt megyeháza U alakú udvarának tengelyében áll és azzal egy építészeti kompozíciót alkot.

A körépületben körfolyosókról nyíló 168 cellán kívül két munkaterem és egy imaház is elhelyezést nyert, nemcsak építészetileg, de történetileg is jelentős.

A kör alakú imaház 2009-ben a fogvatartottak freskótervei alapján ill. munkájuk révén Lencsés Zsolt irányításával került felújításra.

Ezt és a börtön kijelölt területeit a múzeumok éjszakája napján évente egy alkalommal lehet megtekinteni.

Szerbtemplom

Szerb u 5.

www.mkmk.hu

Tel.:                35/300-622

Nyitvatartás:  K-V 14.00 - 18.00

Belépődíj:       nincs

A kis Maria Születése Szerb Templom 1911-ben épült tipikus bizánci stílusban, tornya hagymatetővel fedett. Jellegzetes épületanyaga a vakolatlan vörös tégla. A terveket Milan M. Harminc műépítész készítette. Az eredeti görögkeleti templomot 1785-ben építették ugyanezen a helyen, azonban a helyi rácok (görögök) létszámának állandó csökkenése miatt a közösség már nem volt képes fenntartani, ezért 1908-ban lebontották. A szentképfalat, amelyet 1815-ben Mihailo Zsivkovios szerb ikonfestő festett, 1974 után átszállították Szentendrére.

Hosszú éveken át üresen állt, 1988-tól rendeznek itt kiállításokat, hazai és külföldi, képző- és iparművészek alkotásaiból. 1990-től Szerbtemplom néven önálló galériaként működik.

Jánossy Képtár

2015. május 16-tól a felújítás után ismét fogadja a látogatókat a Jánossy Képtár

 

Civitas Fortissima tér 5.

 

www.mkmk.hu

Tel:                 35/300-186

Nyitvatartás:  K-V: 9.00-17.00

Belépődíj:       Diák: 100 Ft Felnőtt: 200 Ft

A kúria jellegű épület Magos (Munk) Dezső tervei alapján 1913-ban épült. Itt került elhelyezésre a kortárs képzőművészeti állandó kiállítás és gyűjtemény, amely 1975-től 1978-ig a vármegyeházán volt kiállítva, majd 1991-ben került ismét a nyilvánosság számára hozzáférhetővé - a Képtárban, mint állandó kiállítás. Helyi művészek (Farkas András, Jánossy Ferenc, Réti Zoltán) alkotásain túl még számos jelentős alkotói műve látható itt, többek között Tóth Menyhért, Kokas Ignác, Szabó Vladimír, Patay László, Földi Péter.

Horváth Endre Galéria

Rákóczi fejedelem út 50.

www.mkmk.hu

Tel:                 35/300-622

Nyitvatartás:  H-Szo 08.00 - 20.00

Belépődíj:       nincs

A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ földszintjén található Horváth Endre pénz- és bélyegtervező grafikusművészről elnevezett galéria, amely kortárs képzőművészeti, időszaki kiállításoknak ad otthont.

Egy-egy kiállításról a Művelődési Központ honlapján, vagy honlapunk programajánlójában szerezhető információ.

Postaépület

Rákóczi fejedelem út 24.

A mai posta épületét 1843-ban mint városházát építették. 1911-1913 között alakítottak át postahivatallá; ma is erre a célra szolgál. Az emeletes épület, homlokzatát Lengyel Péter delizsánszt ábrázoló falfestménye díszíti.

Civitas Fortissima Múzeum

gyűjtemény és kiállítóhely

 

 

 

Ady Endre u. - Széchenyi u. saroképület

Nyitvatartás: K-V 10.00-14.00

 

Az 1919. január 29-i, ún. csehkiverés balassagyarmati eseményeit bemutató kiállítás, kordokumentumokkal, kép- és filmanyaggal.

 

 

Helytörténeti Gyűjtemény (ún. Csillagház)

   

Rákóczi fejedelem út 107.

www.vkbalassa.hu

Tel.:                 35/300-663

Nyitvatartás:       H-P 8.00 - 16.30

Belépődíj:     nincs


Az egykori nemesi élet emléke a klasszicista stílusú kúria, amelyet 1820-ban a Kacskovics család építtetett, utolsó magántulajdonosa a Csillagh család volt, innen ered ma is használt közkeletű elnevezése, Csillag ház. Földszintes, L alaprajzú épület, a hajdani udvar felé árkádos folyosóval rendelkezik.

1977-ben felújításra került, azóta. Madách Imre Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye található itt, ill. otthont ad a Honismereti Kör helyi eseményeinek, rendezvényeinek is.

Az állandó kiállításon megismerkedhet a látogató Horváth Endre pénz- és bélyegtervező grafikusművész pénzjegy-terveivel, rézmetszeteivel, néprajzi fotóival, iparművészeti értékű bútoraival. A város múltjáról jelentős könyv-, kézirat-, fotó- és diatár, képeslapok sorozata áll az érdeklődők rendelkezésére, továbbá patikatörténeti kiállítás is megtekinthető.

Ipoly - menti Zsidó Múzeum és Zsidó temető

   

Imaház:             Hunyadi János u. 24.

Zsidó temető:    Temető u.

 

Nyitvatartás:     előzetes bejelentkezés alapján

Bejelentkezés:  35/505-985 vagy 30/583-2186 Majdán Bélánál

Belépődíj:           nincs, alapítványi adományt elfogadnak

A magyarországi zsidó kultúra egyik legrégibb emlékhelye Balassagyarmat. A városban működött az ország egyik legnagyobb, 4000 hívet befogadó zsinagógája, amelyet 1944-ben felrobbantottak. A zsidó közösség száma lakosságarányosan a háború előtt az országban az egyik legjelentősebb volt.

A Hunyadi u 24 sz. alatt, a 2000-ben kialakított múzeumban, az 1920-ban épült egykori imaházban, Balassagyarmat és környékének zsidó emlékeit gyűjtő, kutató, bemutató intézmény jött létre. Itt őrzik I. Ferenc József császár 1894. szeptember 17-i látogatásának emléktábláját. Holocaust oktatóbázisként és imateremként is működik, eredeti judaikák (Tora, Eszter-tekercs, imaszíjak) láthatók itt.

A Temető utcában található a több évszázados ortodox sírkert, amelyet a magyarországi temetők közül elsőként nyilvánítottak védett műemlékké több mint 3000 sírkövet tartalmaz. Itt nyugszik a város szülötte, a Folies Bergere egykori művészeti igazgatója, Michel Gyarmathy és családja is. A kulturális örökség részét képező védett műemlékké nyilvánították 1992-ben.

Pannónia Motorkerékpár Múzeum

   

Kossuth Lajos utca 1.

A kiállítás a Kossuth u 1. sz. alatti pincehelyiségben tekinthető meg, csütörtökön 14-18 óráig, szombaton 11-17 óráig, de alkalmi megtekintésre is van mód, ifj Szakács Lászlóval történő előzetes egyeztetéssel. a 06 30 746-1806 mobiltelefonon.

Belépődíj nincs, támogatásokat elfogadnak

A Pannonia motorkerékpárok gyűjteménye egyedülálló az országban, a magángyűjtemény, amely a városban élő ifj Szakács László több éven át tartó kitartó munkájának, gyűjtésének eredménye 23 db Pannonia motorkerékpárt, felszereléseket, tartozékokat, a magyar márka történetével, a város motorsportjával kapcsolatos gépeket, eszközöket, dokumentumokat, fotókat tartalmaz.

A gyűjteményről és a nógrádi motorozásról összeállítás olvasható a megyei levéltár oldalán ill. saját honlapunkon is.

Köztéri szobrok

 

Balassagyarmat számos közéri szoborral dicsekedhet, közülük a legjellegzetesebb és legújabb:

A Civitas Fortissima téren álló Civitas Fortissima szobor, amelynek alkotója Párkányi Raáb Péter.

  

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolunk néhány további köztéri szobrot.

 

Palóc liget:        Balassagyarmati hősnők és az 1848/49-es szabadságharc emlékoszlopa 1908-ból; valamint az I. világháborús hősök emlékműve, rajta az oroszlánszobor Keviczky Hugó alkotása 1929-ből.

Hősök tere:      16-os honvéd gyalogezred I. világháborús emlékműve, Körmendy Frim Jenő alkotása 1937-ben.

Civitas Fortissima tér - Bíróság épülete közelében: Madách Imre-szobor, Sidló Ferenc alkotása 1937-ből.

Civitas Fortissima tér - Megyeháza előtt: Mikszáth Kálmán mellszobra, Herczeg Klára alkotása 1961-ből.

Balassi Bálint Gimnázium udvara: Balassi Bálint szobra, Párkányi Raáb Péter alkotása.

Nyírjes

(fotó: Fábri András)

 

A város kedvelt szabadidős kirándulóhelye a nyírjesi tavak vidéke, hat tóból áll, ahol évente megrendezik a Palóc Triatlon versenyeit. A tavak környékén hangulatos gyalogséták tehetők, ideális terep kerékpáros túrákra.

A Nyírjestől jól kiépített aszfaltozott út vezet Csesztvére, a Madách kúria épületéhez.

 

 

Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark

 

   

 

2012. márciusától látogatható az Ipoly Erdő Zrt által kialakított, Nyírjes-Kincsempuszta közötti területen elhelyezkedő 22 hektáros Füvészkert (600 telepített fa és cserje fajtával), és a 15 hektáros Vadaspark (30 állattal).

 

Részletes leírásunk itt olvasható.

 

Nyitvatartás:

március 15 - november 1 között 1000 - 1800

Szombat-vasárnap: nyilvános látogatás

Szerda-péntek között bejelentett csoportos látogatás.

Hétfő-kedd szünnap

 

Belépődíj:

Gyermek 250 Ft

Felnőtt 400 Ft

Családos (2 felnőtt, gyerekek) 1000 Ft

Csoportos: 300 Ft

 

Érdeklődés:

+ 36 20 4687-097

www.ipolyerdo.hu