<<Elöző fejezet Tartalom Következő fejezet>>

4. Relációs algebra műveletei
4.1. Szelekció
4.2.Projekció
4.3.Descartes szorzat
4.4. Összekapcsolás
4.5. Halmaz műveletek
4.5.1 Unió
4.5.2 Metszet
4.5.3. Különbség

4. Relációs algebra műveletei

A relációkkal kapcsolatban a matematika egy külön ága fejlődött ki. A matematikusok műveleteket definiáltak a relációkra és a halmaz műveleteket is alkalmazták a relációkra. Röviden ismertetjük ezeket a műveleteket.

4.1. Szelekció

A szelekció művelete során egy relációból csak egy adott feltételt kielégítő sorokat őrizzük meg az eredmény relációban.


1.1 ábra Szelekció, horizontális megszorítás

4.2.Projekció

A projekció során egy reláció oszlopai közül csak bizonyosakat őrzünk meg az eredmény relációban.


1.2 ábra Projekció, vertikális megszorítás

4.3.Descartes szorzat

A Descartes szorzat két reláció sorait minden kombinációban egymás mellé teszi az eredmény relációban.


1.3 ábra Descartes szorzat

4.4. Összekapcsolás

Az összekapcsolás művelete két vagy több relációt kapcsol össze egy-egy attributum érték összehasonlításával. Az összekapcsolás leggyakoribb esete amikor az attributumok egyezését vizsgáljuk, ezt egyen összekapcsolásnak nevezzük. A nem egyenlőségen alapuló összekapcsolást Theta kapcsolásnak nevezzük.

Ez egy speciális szorzás mely a következő műveletsorral írható le

  1. Vegyük az első reláció egy sorát
  2. Az összekapcsolási feltételt vizsgáljuk meg a második táblázat összes sorára, ha igaz, adjuk mindkét reláció sorát az eredményhez
  3. Folytassuk az 1. ponttal amig van még sor az első relációban

Az az összekapcsolást, mely két reláció közötti kulcs-külső kulcs kapcsolat alapján történik természetes összekapcsolásnak hívjuk.

Az összekapcsolás eredmény relációjában az első reláció csak azon sorai szerepelnek, melyekre található a feltételt kielégítő sor a második relációban. Gyakran arra van szükség, hogy az első reláció valamennyi sora szerepeljen legalább egyszer az eredmény relációban. Ezt a fajta összekapcsolást külső összekapcsolásnak nevezzük.

4.5. Halmaz műveletek

A halmazokkal kapcsolatos alapvető műveleteket, unió metszet, különbség, a relációkra is értelmezzük. Minden értelmezett halmazművelethez legalább két operandus szükséges, a különbség esetében több sem lehet. A halmaz műveletek csak azonos szerkezetű relációk között hajthatók végre, ez alatt azt értjük, hogy a műveletbe bevont két reláció oszlopainak meg kell egyeznie az elnevezésben és a tárolt adat tipusában is. A relációkra általában a komplemens képzés nem értelmezhető.

4.5.1 Unió

Az unió művelete azonos szerkezetű két vagy több reláció között végezhető el. Az eredmény reláció tartalmazza azokat a sorokat, melyek a műveletbe bevont relációk közül legalább egyben szerepelnek. Ha ugyanaz a sor az egyesítendő relációk közül többen is szerepelne, akkor is csak egyszer szerepel az eredmény relációban.


1.4 ábra Az unió művelet

4.5.2. Metszet

A metszet művelete azonos szerkezetű két vagy több reláció között végezhető el. Az eredmény reláció csak azokat a sorokat tartalmazza, melyek a műveletbe bevont relációk közül mindegyikben szerepelnek.


1.5 ábra A metszet művelet

4.5.3. Különbség

A különbség művelete azonos szerkezetű két reláció között végezhető el. Az eredmény reláció csak azokat a sorokat tartalmazza, melyek a első relációban megtalálhatóak, de a másodikban nem.


1.6 ábra A különbség művelet

 
<<Elöző fejezet Tartalom Következő fejezet>>