dr. Siki Zoltán: Adatbáziskezelés és szervezés

Az adatbáziskezelés szervezés tantárgy keretén belül az adatbázis tervezés elméletét, a relációs algebra alapjait, illetve a relációs adatbáziskezelők lekérdező nyelvét (SQL) (a teljesség igénye nélkül) ismertetjük. A könnyebb megértést számos minta példával illetve az interneten elérhető gyakorló feladatokkal igyekszünk megkönnyíteni.

További részletek megismeréséhez válasszon a témák közül:

1. Bevezetés

1.1. Adatbázis fogalma
1.2. Történelmi áttekintés
1.3. Adatbáziskezelők szerepe, célja
1.4. Különböző adatbázis modellek
1.4.1. Hierarchikus adatbázis modell
1.4.2. Hálós adatbázis modell
1.4.3. Relációs adatbázis modell

2. Relációs adatbázisok, alapfogalmak

2.1. Relációk és a velük kapcsolatos alapfogalmak

3. Adatbázistervezés

3.1 Adatok közötti funkcionális kapcsolat
3.2. Adatok közötti többértékű függőség
3.3. Reláció kulcs fogalma
3.4. Redundancia fogalma
3.5 Redundancia megszüntetése, a relációk normál alakjai
3.5.1. Első normál forma (1NF)
3.5.2. Második normál forma (2NF)
3.5.3. Harmadik normál forma (3NF)
3.5.4. Boyce/Codd normál forma (BCNF)
3.5.5. Negyedik normál forma (4NF)
3.5.6. ötödik normál forma (5NF)
3.6. Fizikai tervezés
3.6.1. Indexek fogalma és felépítése
3.7. Egyed-kapcsolat diagram

4. Relációs algebra műveletei

4.1. Szelekció
4.2. Projekció
4.3. Descartes szorzat
4.4. Összekapcsolás
4.5. Halmaz műveletek
4.5.1 Unió
4.5.2 Metszet
4.5.3. Különbség

5. Az SQL lekérdező nyelv

5.1 Az SQL szerepe, tulajdonságai
5.2 Az adatdefiniciós nyelv
5.3 Az adatmanipuláiciós nyelv
5.4 A lekérdező nyelv
5.5 A vezérlő nyelv

6. Többfelhasználós környezet és adatbiztonság

6.1. Tranzakciók
6.2 ACID szabályok
6.3. Adatvesztés elleni védelem

7. Újabb irányzatok az adatbáziskezelésben

7.1. Objektum orientált megközelítés
7.1.1 Öröklődés
7.2. Összetett adattípusok
7.3. Grafikus adatok tárolása
7.4. Térbeli indexelés

Minta adatok