HRABOVSZKY GYÖRGY honvéd ezredes (1802. Lajoskomárom (Veszprém m.) – 1869. IV. 28. Tiszaderzs (Heves m.)).

Kisbirtokos nemesi származású, magyar. 1819-től közvitéz, 1847-től főszázados az 1. huszárezredben.

1848 nyarán részt vesz a délvidéki harcokban. IX. 27-től őrnagy, a 24. honvédzászlóalj parancsnoka. 1849. III. 24 (II. 16)-től alezredes, dandárnok az erdélyi hadtestben. V. 27-től az illir-bánáti határőr kerület parancsnoka, ?-től ezredes. A szabadságharc végén Komáromba menekül, itt teszi le a fegyvert (X. 2-4.).

1868-ban a Tisza-szabályozó Társulat pénztárnoka Heves megyében.


Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49.

Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1987.