Geodézia III. Autodesk World segédlet

Összeállította: Dr. Siki Zoltán

 

A képernyő digitalizáláshoz szükséges minimális ismereteket foglalja össze ez a segédlet. Az Autodesk World egy térinformatikai elemző szoftver, a gyakorlat során funkcionalitásának csak nagyon kis részét használjuk.

 

Az Autodesk World elindítása

Az Autodesk World program NT 4.0 operációs rendszerben használható. A laborban levő gépek bekapcsolása után megjelenő menüből válassza az első menüpontot (NT 4.0) és nyomja meg az Enter gombot. Várjon amíg a képernyőn megjelenő ablak arra szólítja fel, hogy nyomja meg Ctrl-Alt-Del billentyűket. A Ctrl-At-Del billentyűk megnyomása után egy bejelentkezési nevet és egy jelszót vár a számítógép. Adja meg a gyakorlat vezető által megadott nevet és jelszót. Ha elgépelné azokat egy üzenet figyelmezteti erre, az OK gomb megnyomása után javíthatja a beírt nevet illetve újra megadhatja a jeszót. Az ikonok közül kattintson duplán a World ikonjára .

A képernyőn a következő ablak jelenik meg.

A mértékegységek listából (a World ablak alsó sorában) válassza ki a métert (m).

 

Rajzok, rétegek beállítása

A Worldben egy munkához tartozó információkat projektekbe foglaljuk. Az elindítás után egy üres projektünk van. Rendelje hozzá a projekthez az alap.dwg fájlt. Jobb gomb kattintás a megjelenítés szervező egy üres területére, és a menüből válassza a Data Manager opciót.

Az adat szervező ablakában a jobb oldalon válassza a rajzok fület. Válassza a rajz megnyitás gombot (vagy kattintson a bal oldali üres területbe az egér jobb gombjával és válassza az Open Drawing menüpontot). A D vagy az E egység users\tanf\geod3 könyvtárából válassza az alap.dwg fájlt. Ez tartalmazza a szelvény őrkereszt hálózatát.

A Drawing1 rajzhoz adjon hozzá két további réteget. Jobb gomb kattintás a Drawing1 rajz nevére, a menüből válassza a New layer-t. A megjelenő Lazer1 helyére írja be EPULETEK. Ismét válassza a New layert-t, a réteg neve legyen TELEKHATAROK. Lépjen ki az adatszervezőből az Close gomb megnyomásával. Ellenőrizze, hogy a megjelenítés szervezőben az ORKERESZTEK, EPULETEK, TELEKHATAROK rétegek nevei látszanak.

Nyomja meg a gombot az eszközsorban és a megjelenő listából válassza az alap.dwg-t. A grafikus ablakban megjelenik a szervény őrkeresztjeinek képe. Keresse meg, hogy hová esik az Ön által digitalizálandó rész.

 

Raszter betöltése

A raszter fájlokat a geod3 könyvtár alkönyvtárában találhatja meg, a szelvény nevével egyező könyvtárban. Válassza a rajzi menüt az eszközsorból, a gomb benyomva marad. Kattintson a menüben az Insert-re és a legördülő menüből válassza a Picture-t. Keresse ki a beillesztendő raszter (tif) fájl nevét, a fájl kiválasztó ablakban.

A megjelenő ablakban válassza az Indicate rádió gombot és nyomja meg az OK-t. Ezzel azt adja meg, hogy az egérrel fogja kijelölni a raszter méretét a rajzon. Adjon meg egy téglalapot az egérrel a megfelelő őrkereszt négyzetben. A későbbi transzformáció egyszerűbb végrehajtása érdekében az őrkeresztek távolságánál kicsit kisebb négyzetet adjon meg. Nagyítsa ki a négy őrkereszt által határolt területet.

 

 

Raszter transzformálása

Válassza az Edit menüből a Transform Picture menüpontot. Jelölje ki a transzformálandó rasztert, kattintson az egérrel a raszter bal alsó sarkának közelébe. Ha sikerült eltalálni a bal alsó sarkot, akkor az egész raszteren piros sraffozás jelenik meg. Ha rövid dudaszót hall próbáljon pontosabban kattintani. A megjelenő párbeszédablakban válassza az affin transzformációt és kattintson a Create report négyzetbe.

Ezután kattintson a Data fülre, és az Indicate To/From points gomb megnyomásával adja meg az egyik őrkereszt raszteren elfoglalt helyzetét és az őrkereszt valódi pozícióját. Ehhez mindenképpen nagyítsa ki egy őrkereszt környezetét. Az őrkereszt valódi pozíciójának megadásához használja a Closest vertex pont kijelölési módot (jobb gomb kattintás a grafikus ablakban és a menüből Snap modes, utána Closest vertex). Minden egyes őrkereszt pont megadásához nyomja meg az Indicate To/From points gombot. Közben a megadott pontok adatai megjelennek a Transzformation ablakban. Kapcsolja be a DeltaX és DeltaY oszlopokat, ha nem látszanának (jobb gomb kattintás az egyik oszlop fejlécére és a listában kattintson a DeltaX illetve DeltaY-ra).

A negyedik pont megadása után vizsgálja meg a DeltaX és DeltaY értékeket, ezeknek 0.2 alatt kell lennie. Ha a feltételnek megfelelő eredményt kapott jegyezze fel az értékeket, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután egy fájl nevet vár a program, melybe a transzformált raszter állomány kerül. A fájl neve egyezzen meg a vezeték nevével (ékezetek nélkül) és a geod3 könyvtárat válassza.

 

Digitalizálás a képernyőn

Az épület határvonalakat és a telek határvonalakat a megfelelő rétegekre át kell rajzolnia a raszterről. A Define menüből válassza a Line-t. Húzza az egeret a grafikus ablakba, jobb gomb kattintás és válassza a Properties-t a menüből. A Generál fülön válassza ki a megfelelő réteget, illetve a Line fülön válasszon ki egy szint. Ezután húzza meg a vonalat a raszteren. A pontos digitalizálás érdekében nagyítsa ki a rajz részleteit. Ha már egyszer digitalizált pontba kell visszaállnia használja a Closest Vertex(Ctrl T) opciót a Snap Modes menüből, a jobb egérgomb megnyomása után.

 

A munka befejezéséhez válassza a File > Exit menüpontot. Ekkor a World rákérdez, hogy mentse-e a módosított rajz fájlokat. Válassza a Yes-t. Majd a projekt mentésére kérdez rá a World, erre is válaszoljon Yes-el. Amennyiben először menti a rajzot illetve a projektet, akkor a fájlok nevét és könyvtárát is meg kell adnia. Mind a rajz mind a projekt neve legyen a vezeték nevével azonos és a geod3 könyvtárba mentse őket.

Készítsen másolatot a fájljairól a saját floppy lemezére az Nt Explorer segítségével.

 

Legközelebb a World elindítása után a File > Open menüpont segítségével nyithatja meg a projektjét, nem kell újra transzformálnia, csak a digitalizálást kell folytatnia.

 

A rajz szerkesztése

A hibás rajzi részleteket törléséhez válassza a Select > Indicate menüpontot. Kattintson az egérrel a törlendő rajzi elemre, az elem színe lilára változik. Nyomja meg a Delete feliratú billentyűt. Az utoljára létrehozott rajzi elemet a Ctrl Z megnyomásával is törölheti (Undo).

 

Egy vonal végpontjának elmozdításához válassza a menüből az Edit > Vertex-et. Ezután először válassza ki az egérrel a módosítandó vonalat. A vonal végpontjain kis négyzetek jelennek meg. Mutasson rá a mozgatandó pontra, majd adja meg az új pozicióját. Utána jobb gomb kattintás a grafikus ablakba és End a menüből

 

Egy rajzi részlet az egyik rétegről a másikra történő átmásolására kattintson jobb gombbal a grafikus ablakba és válassza a Properties-t a menüből (vagy válassza a menüből Edit > Properties-t). Kattintson a módosítandó elemre. Ugyanaz a Properties ablak jelenik meg, melyet az elemek létrehozásánál használt. A General fülön válassza ki a Class alatti listából a megfelelő réteget és nyomja meg az OK gombot. Végül jobb gomb kattintás a grafikus ablakba és End a menüből.

 

Fájl parancsok

File > Close

Lezárja az aktuális projektet, az Autodesk World-ből való kilépés nélkül.

File > Data Manager

Adat szervező megnyitása.

File > Exit

Kilépés az Autodesk World-ből.

File > New

Új projekt létrehozása, egy Autodesk World projekthez minimálisan szükséges beállításokkal.

File > Open

Egy létező projekt megnyitása, pontosan úgy, ahogy utoljára elmentették.

File > Page Setup

Lap beállítás létrehozása.

File > Print

Az aktív lap beállítás kinyomtatása.

File > Print Preview

A teljes lap megjelenítése, ahogy a World ki fogja nyomtatni.

File > Properties

Az aktuális projekt tulajdonságainak megjelenítése.

File > Save

Egy projekt vagy sablon elmentése a megadott fájl névvel, helyre és formátumban.

File > Save All

A projekt mentése a hozzá tartozó rajzokkal, adathalmazokkal és megjelenítési halmazokkal.

File > Save As

Egy projekt vagy sablon elmentése új fájl névvel, helyre és/vagy formátumban.

File > Send

Az aktuális nézet vagy projekt (.APF) fájl elküldése levélben.

File > Template

Sablon vagy projekt beállítások másolása sablonok és projektek között, vagy törlése sablonokból vagy projektekből.

Szelekció parancsok

Select > All

Az összes kiszűrt objektum szelektálása.

Select > Clear Filter

Az aktív szelekció szűrő megszüntetése.

Select > Clear Selection

Szelekció megszüntetése minden térbeli objektumra.

Select > Filter

Szelekció szűrő létrehozása, módosítása vagy törlése.

Select > Indicate

A kiszűrt objektumok közül a katintással kijelölt szelektálása.

Select > Polygon

Egy poligonba teljesen beleeső kiszűrt objektumok szelektálása.

Select > Restore Saved Selection

Előzőleg elmentett szelekció visszaállítása.

Select > Save Selection

Az aktuális szelekció elmentése egy megadott névvel.

Nézet parancsok

View > Bookmark

Az aktuális nézet elmentése a megadott fájl névvel.

View > Cleaning Errors

Tisztítási hibák megjelenítése vagy elrejtése.

View > Clear Clip Boundary

Az aktuális kivágás határ megszüntetése.

View > Display Manager

Megnyitja a megjelenítés szervezőt az utoljára használt helyen, méretben és állapotban.

View > Go To Bookmark

Az aktuális nézetet visszaállítja egy előzőleg elmentett könyvjelzőnek megfelelően.

View > Pan

Az aktív nézet elmozgatása a megadott irányba.

View > Refresh All Views

Minden nézet újrarajzolása.

View > Refresh View

Az aktív nézet újrarajzolása.

View > Set Clip Boundary

Egy maszk létrehozása, mely a kijelölt határon kivüli geobázis adatokat elrejti.

View > Toolbars

Megadott eszköztárak megjelenítése vagy elrejtése.

View > Zoom All

Minden aktív objektum megjelenítése az aktuális megjelenítési halmazban.

View > Zoom Extents

A megadott rajz vagy geobázis kiterjedésének a megjelenítése.

View > Zoom Factor

Az aktív nézet nagyítása vagy kicsinyítése a megadott szorzóval.

View > Zoom In

Az aktív nézet nagyítása.

View > Zoom In 2nd Window

Nagyítás egy másik projekt ablakban, a téglalappal kijelölt területre.

View > Zoom Out

Az aktív nézet kicsinyítése.

View > Zoom Paper

A teljes lapméret megjelenítése, ahogy a World nyomtatni fogja.

View > Zoom Previous

A legutolsó nézet visszaállítása.

View > Zoom Printed Size

Az aktív nézet megjelenítése a nyomtatás méretében.

View > Zoom Scale

Az aktív nézet megjelenítése a megadott méretarányban.

View > Zoom Selection

Az összes szelektált objektum megjelenítése az aktív nézetben.

View > Zoom Window

A téglalappal megadott terület kinagyítása.