Kiegészítés a Nagyméretarányú digitális térképezés c. tantárgy gyakorlati feladataihoz

Grafikus területmérési eredmények pontossági vizsgálata

I. A területek súlyának meghatározása

1. A ponthely megbízhatóságának meghatározása mérőeszközönként

Táblás digitalizálás:

n
(ismétlési szám)

Y/X [ m]

vi [ m]

vi vi

1.

5 122,54

-0,018

0,324 * 10-3

2.

2,75

-0,228

51,984 * 10-3

10.

2,31

+0,212

44,944 * 10-3

 

[ ]/n = 2,522

[ vi ]= ~ 0

[vi vi]=

A ponthely meghatározásának középhibája:
ha mx= my = m akkor

Képernyődigitalizálás: hasonlóan az előző eszközhöz (mPK)

Majzik háromszögpár: hasonlóan az előző eszközhöz (mPM)

2. A különböző mérőeszközökkel kapott koordinátákból számított területek megbízhatóságának meghatározása a hibaterjedés törvénye alapján.


azaz 2T=y1(xn-x2)+y2(x1-x3)+…+yn(xn-1-x1)
;

Hasonlóan a x szerinti parciális deriváltak előállíthatók:


ahol, n = a töréspontok száma m = az eszköztípus pontmeghatározásának középhibája (lásd 1. pont)

hi = az i-edik töréspontot közvetlenül megelőző és követő töréspontokat összekötő szakasz hossza

3. A súlyok kiszámítása a megbízhatósági mérőszámok ismeretében.

ahol, mTT = a táblán végzett területmeghatározás középhibája

mTK = a képernyőn végzett területmeghatározás középhibája

mTM = Majzik háromszögpárral végzett területmeghatározás középhibája

II. A különböző eszközökkel végzett grafikus területmérés eredményével számított területek várható értéke és tapasztalati szórása földrészletenként

hrsz: 1281        
Eszközök Súly (pi) Terület [ m2] pivi pivivi
Táblás digit. 2,0 1517,13540 - 3,9501900 7,8020005
Képernyő digit. 2,4 1511,24120 + 9,4058520 36,8625216
Majzik háromszög 1,1 1520,12 - 5,4556645 27,0584319
  [ p] = 5,5 T0= 1515,160305 [pivi] = - 0,000 0025 ~ 0 [pivivi] =71,72295406

T 1281 = 1515,160305 m2 ± 2,553481653 m2 » 1515 m2 ± 3 m2

A terület kiegyenlített értékét és középhibáját minden helyrajzi számra ki kell számolni az előbbiek szerint.

III. Grafikus területmeghatározások eredményeinek összehasonlítása numerikus területadatokkal.

1. Táblán végzett digitalizálásból származó adatok.

Hrsz n[db] TNUM[m2] TTABL[m2] = TN-TT[m2]
1281 4 1514,01305 1517,13540 -3,12235 0,2~ 0%
1284 6 1918,51000 1913,24560 +5,26440 0,3~ 0%
1295 5 1620,51015 1622,21210 -1,70195 0,1~ 0%

2. Képernyőn végzett digitalizálásból származó adatok.

Hrsz n [db] TNUM [m2] TKÉP [m2] = TN-TK[ m2]
1281 4 1514,01305 1511,24120 +2,77185 0,2 ~ 0%
1284 6 1918,51000
1295 5 1620,51015

3. Majzik háromszögpárral levett koordinátákból számított területek.

Hrsz n [db] TNUM [m2] TM [m2] = TN-TM [m2]
1281 4 1514,01305 1520,12 -6,11 0,4 ~ 0%
1284 6 1918,51000
1295 5 1620,51015