dr. Krauter András publikációk: / Publications of dr. András Krauter:

Magyar nyelvű / in Hungarian

Folyóiratcikkek magyar nyelven

Krauter András: A mikrohullámú távmérés meteorológiai javításának meghatározása
Geodézia és Kartográfia, 22. évf. (1970) 6. sz. pp. 445-447.
Krauter András (társszerzőkkel): Mederszelvénymérés korszerű módszerrel.
Geodézia és Kartográfia, 32. évf. (1980) 4. sz. pp. 265-266.
Krauter András (társszerzőkkel): A Geodézia c. tantárgy oktatása a Műegyetemen
Geodézia és Kartográfia, 54. évf. (2002) 10. sz. pp. 13-17.
Cikkek időszakos kiadványokban
Krauter András: Automatizálási törekvések a korszerű elektronikus távmérők szerkesztésében.
"Felmérési és térképezési munkák automatizálása" c. konferencia, Geodéziai és Kartográfiai Egyesület soproni csoportja, 1975.
 
Könyv, könyvrészlet
Krauter András:
5.3 Interferenciaelv alapján működő távmérőműszerek, pp. 338-340.

5.4 Elektronikus távmérőműszerek, pp. 340-361.
6.2 Elektronikus tahiméterek, pp. 410-417
= Fialovszky Lajos (szerk.): Geodéziai műszerek
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. 489. p.
Krauter András (társszerzőkkel): Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés)
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2000. 145 p.
Jegyzetek, oktatási segédletek
Krauter András (társszerzővel): Elektronikus geodéziai műszerek.
Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1972. 217 p.
Krauter András: Felsőgeodéziai ismeretek.
Kézirat. Budapest, 1989.
Krauter András: Vetülettani ismeretek.
Kézirat, 1989.
Krauter András: A GPS globális helymeghatározó rendszer.
Kézirat, Budapest, 1990.
Krauter András: Elektronikus teodolitok, fizikai távmérés, elektronikus tahimetria.
Kézirat. Budapest, 1990.
Krauter András (társszerzőkkel): A digitális térképkészítés geometriai alapjai.
Segédanyag a térinformatika oktatásához a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola számára. Kézirat. Budapest, 1993.
Krauter András (társszerzőkkel): A digitális térkép geometriai alapjai (második, átdolgozott kiadás),
Térinformatika sorozat 3. füzet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. 160 p.
Krauter András: Geodézia.
Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. 346 p.
Krauter András: Geodézia. Egyetemi jegyzet (az 1995. évi kiadás átdolgozott és bővített változata).
Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002. 514 p.
Krauter András: A valószínűségelmélet és a matematikai statisztika alapjai, alkalmazásokkal (segédanyag a Kutatási módszertan c. szakmérnöki tantárgy oktatásához).
Kézirat. Budapest, 2003.
Önálló tanulmány
Krauter András: A levegő törésmutatójának meghatározása elektrooptikai és mikrohullámú távmérés esetén.
Kandidátusi értekezés orosz nyelven, Moszkva, 1968.
Krauter András: A metróépítés geodéziája
(angol nyelven, készült a Műszaki Információs Központ és Könyvtár megbízásából a Kubai Köztársaság számára biztosított műszaki segítségnyújtási program keretében) Budapest, 1985.
Krauter András: Deformációmérés atomerőművekben
(szakirodalmi szemle-tanulmány és beszerzési-beruházási javaslat, készült a Paksi Atomerőmű Vállalat Mérnöki Iroda ipari megbízása keretében) Budapest, 1987.
Krauter András: Intelligens közlekedési rendszerek és járműnavigáció - a szakirodalom tükrében
(kutatási részjelentés a Magyar Űrkutatási Iroda megbízása keretében), Budapest, 2002.
Szakmai előadások
Krauter András: A HP-65 programozható elektronikus zsebszámológép geodéziai alkalmazása.
Nógrád Megyei Szénbányászati Tröszt, Salgótarján, 1976.
Krauter András: A kis távolságok mérésére szerkesztett elektrooptikai távmérők legújabb típusairól.
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Csongrád megyei csoportja, Szeged, 1976.
Krauter András: Az elektronikus távmérők szerepe a földmérési feladatok megoldásában
Elektronikus távmérők és elektronikus tahiméterek alkalmazása c. szeminárium; MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete, Geodéziai és Kartográfiai Egyesület soproni csoportja, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányamérési szakcsoportja, Sopron, 1978.
Krauter András: Az elektronikus távmérők alkalmazása alaphálózati munkákban
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Geodéziai Szakosztály, Budapest, 1979.
Krauter András (társszerzőkkel): Bányászati geodéziai feladatok megoldása korszerű műszerekkel.
A geotudományok szerepe az energiaforrások feltárásában c. konferencia, Sopron, 1980.
Krauter András: Adott geometriai felület alakjának és terhelés okozta alakváltozásnak meghatározása geodéziai módszerrel.
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati egyesület együttes előadói ülése, Budapest, 1981.
Krauter András: A GPS globális helymeghatározó rendszer alkalmazása a geodéziában.
A Mérnöki Kamara földmérő és térképész tagozat, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület és a MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága által rendezett II. szakmai nap, Budapest, 1991.
Krauter András: A GPS globális helymeghatározó rendszer alkalmazása (útvonal-ellenőrzés, járműkövetés, járműnavigáció)
FÖMI GPS-tanfolyam, 1994.
Krauter András: A műholdas helymeghatározás geometriai pontossága, avagy miért szent tehenünk a DOP
A Halmos Ferencről elnevezett XI. Kozmikus Geodéziai Konferencia, MH Térképészeti Hivatal, Budapest 1996.
Idegen nyelvű / in foreign language

Folyóiratcikkek idegen nyelven / Papers in International Journals

Krauter András: K voproszu ob opredelenii pokazatelja prelomlenia vozduha po szposzobu szpektral'nüh raznosztej.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 14. (1970) no. 1-2. pp. 43-53.
Krauter András: Laboratory determination of the average refractive index using dispersion method.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 16. (1972) no. 1-2. pp. 81-90.
Krauter András (with co-author): Opredelenie optimal'nüh razmerov i dopuszkov polozhenija oblicovocsnih panelej zdanij na EVM.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 19. (1975) no. 1-2. pp. 193-200
Krauter András (with co-authors): Electronic surveying instruments for mining practice.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 21. (1977) no. 1-2. pp. 69-73.
Krauter András (with co-author): Hidrographic survey by means of electronic telemeter and acoustic water depth meter.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 24. (1980) no. 1-2. pp. 59-64.
Krauter András: Opredelenie formü i deformacii dannoj poverhnoszti geodezicseszki metodom.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 27. (1983) no. 3-4. pp. 209-220.
Krauter András (with co-author): Laboratory investigation on the distance meter unit in electronic tacheometers.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 31. (1987) no. 3-4. pp. 54-64.
Krauter András: Role of the geometry in GPS positioning.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 43. (1999) no. 1. pp. 43-53.
Cikkek időszakos kiadványokban / Papers in Periodica
Krauter András: Laboratornüj opüt dlja opredelenija szrednego znacsenija pokazatelja preomlenija diszperszionnüm szposzobom.
A Csehszlovák Köztársaság Geodéziai Szolgálatának konferenciája, Prága, 1970.
Krauter András (with co-authors): The use of electronic instruments in shaft sinking and drift advance.
III. Internationales Symposium für Markscheidewesen, Leoben, 1976. Bd. 2. Leoben, Montanuniversität, 1976. pp. 34-40.
Krauter András: Erste Erfahrungen über der elektronische Tachymeter VEB EOT-2000.
Messkolloquium über elektronische Tachymetrie - modernes Vermessungsverfahren hoher Effektivität.

Wiss.-Techn. Gesellschaft für Geodäsie, Photogrammetrie und Kartographie, Leipzig, 1979.
Krauter András: Deformation measurements on a parabolic antenna
Proceedings of the 3rd international symposium on deformation measurements by geodetic methods, Budapest, 1982.

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. pp. 789-803.
Könyv, könyvrészlet / Books, Parts of Books, Chapters of Books
Krauter András:
8. Distance measuring instruments using the principle of interference, pp. 536-545

9. Electronic distance measuring instruments, pp. 546-612
10. Electronic theodolites and tacheometers, pp. 613-641
= Lajos Fialovszky (ed.): Surveying Instruments and their operational principles
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 738 p.
Szakmai előadások / Lectures in International Conferences
Krauter András (with co-authors): Results of experimental and applied mine survey measurements using electronic and optical instruments
III. Internationales Syposium für Markscheidewesen, Leoben, 1976.
Krauter András: Mekometermessungen an der Basislinie von der Stadt Budapest
A Drezdai Műszaki Főiskola Geodéziai Intézetének szemináriuma, Drezda, 1980.
Krauter András: Deformation Measurements on a microwave antenna
3rd International Symposium on deformation measurements by geodetic methods

Federation Internationale des Geometres commission 6. - Geodéziai és Kartográfiai Egyesület, Budapest, 1982.
Elektronikus