dr. Kiss Antal publikációk:

Magyar nyelvű

Disszertáció

Kiss Antal: Pontjeleknél alkalmazható színek és különböző fényvisszaverő anyagok vizsgálata
Egyetemi doktori értekezés Bp. 1969. 84 p.
Dr. techn. Kiss Antal: Építési munka minőségét befolyásoló szerkezeti mozgások és deformációk vizsgálata
PhD doktori értekezés Budapest, 1999. 139 p. + Függelék

Jegyzet

Kiss A., -Márkus B.: Programozási gyakorlatok I. (ALGOL 1204).
Bp. Tankönyvkiadó 1976. 213 p.
Kiss A.- Márkus B.: Programozási gyakorlatok II. (FORTRAN 1204).
Bp, Tankönyvkiadó 1980, 303. p.
Dr. Bálint Julianna szerkesztésében, Ajtony Cs.-Földesi T.-Dr. Kiss A.- Kovács I.-Dr. Kovács K.- Dr. Majnik J.-F.Nagy M.- Tunki G.- Weöres L.: Minőségirányítás az Építőiparban, Budapest,
Műszaki Könyvkiadó 1999.
Dr. Busics Gy.- Dr. Kiss A.- Dr. Forgács Z.: Minőségbiztosítás a kataszteri térképkészítésben,
EFE FFFK Székesfehérvár, 1998. 236 p.

Oktatási segédlet:

Dr. Kiss Antal: Az érzékelést és az észlelést befolyásoló fizikai (optikai), pszihológiai és fiziolológiai tényezők
1983. 55. p.

Önálló formában megjelent tanulmány, könyv

Dr. Veress Gábor, Kissevich Horváth Gáborné, Dr. Bíró Gábor, Dr. Kiss Antal, Jánosi Marcell: Jővőnkért a minőségért! A nemzeti minőségpolitika megvalósításával összefüggő feladatok
Szerkesztő: Dr. Veress Gábor; Budapest, Praktigráf GM 1992. 26. p.
Dr. Graczka Gyula - Dr. Kiss Antal: A műszaki ellenőrzés geodéziai feladatai.
Dr. Gyulay Judit, Dr. Kiss Jenő szerkesztésében készült Építési műszaki ellenőrök kézikönyve VII/7 fejezete. (314-323 old.) Terc kiadó, Budapest, 2001.

Folyóiratcikk

Kiss Antal: Földmérőmérnök hallgatók tudományos diákköri tevékenysége a Budapesti Műszaki Egyetemen.
(Szemlecikk) Geodézia és Kartográfia, 1969. 2.
Kiss Antal: A lumineszencia alkalmazhatósága pontjelölésekhez
Geodézia és Kartográfia 1969. 5. 369-373.
Deák O.,-Kiss A.,-Noéh F.: Lézer alkalmazása homlokzatmérésnél
Magyar Építőipar 1981. 5. 291-293 p.
Dr. Kiss Antal - Dr. Czakó János - Dr. Csemniczky László - Deák Ottó - Dr. Detrekői Ákos - Homolya András - Dr. Kis Papp László - Dr. Sárközy Ferenc: A tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai.
Geodézai és Kartográfia, 2002/10 54 évf. jubileumi szám. 33-38 old.

Nyomtatásban megjelent előadások

Dr. Kiss Antal: Akkreditálási rendszer működése Európában és Magyarországon
XXXVII. Bányamérő továbbképző és tapasztalatcsere rendezvényen tartott előadás, Sopron, 1998.
Dr. Kiss Antal: Szakterületünket érintő új mérésügyi és minőségügyi feladatok
Geodézia'99 Konferencián tartott felkért hozzászólás, Ráckeve, 1999.

Nyomtatásban meg nem jelent előadások

Kiss Antal: Lumineszcens anyagok geodéziai alkalmazása
BME Általános Geodézia Tanszék rendezvényén tartott előadás. Budapest, 1969. március 27.
Kiss Antal: Éjszakai mérések pontjeleihez alkalmazható új anyagok
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Budapest, 1971. 06.11.
Kiss Antal: Szakmai beszámoló a moszkvai MADI-nál folytatott tanulmányútról
BME Általános Geodézia Tanszék rendezvényén tartott előadás Budapest, 1972.
Kiss Antal: Alagútkemencék kitűzésének és ellenőrzésének új módszerei
BME Általános Geodézia Tanszék rendezvényén tartott előadás Budapest, 1972. 11. 24.
Dr. Kiss Antal - Dr. Márkus Béla: Számítástechnika a földmérnök képzésben
A XI. ker kerületi számítástechnikai napok rendezvényen tartott előadás Budapest, 1979. 05. 11.
Dr. Kiss Antal: Technológia tervezés nagy acélszerkezetek kitűzési és ellenőrzési munkáinál
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás. Budapest, 1981. 01.13.
Dr. Kiss Antal: Paksi Atomerőmű speciális geodéziai ellenőrző mérési feladatai
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Budapest, 1984. 05.08.
Dr. Kiss Antal: Járulékos tényezők szerepe az atomerőmű építés geometriai paramétereinek meghatározásánál
Geodézia és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Budapest, 1988. 03.03.
Dr. Kiss Antal: Metrikus minőségellenőrzés, minőségbiztosítás az építőiparban
Geodézia és Kartográfia Egyesület rendezvényén tartott előadás Budapest, 1990. 11. 29.
Dr. Kiss Antal: A IX. kerület fejlesztése és az EXPO
Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság EXPO ANKÉT rendezvényén tartott előadás Budapest, 1992. 12.02.
Dr. Kiss Antal:Építőipar méretekkel kapcsolatos minőségbiztosítási feladatai
Magyar Mínőség Társaság és az Építéstudományi Egyesület rendezvényén tartott előadás. Budapest, 1993.09. 21.
Dr. Kiss Antal: Korunk minőségügyi feladatai. Minőségügyi - mérésügyi szervezetekkel való együtttműködésünk szükségessége
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság rendezvényén tartott előadás. Budapest, 1996. 04.23.
Dr. Kiss Antal: Geodéziai mérőeszközök vizsgálata, kalibrálása és konfirmálása
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság rendezvényén tartott előadás. Budapest, 1998.
Dr.Kiss Antal: A minőségügy, mérésügy helyzete és geodéziai szakterületet érintő feladati napjainkban,
MFTTT Baranya Megyei csoportja rendezvényén tartott előadás, Pécs 1999.
Dr. Kiss Antal - Dr. Soha Gábor: "A geodézia oktatásának stratégiai változásai"
MFTTT oktatási ankétján tartott előadás. BME Budapest, 1991. szeptember 1.
Dr. Kiss Antal: A geodéziai mérőberendezések minőségbiztosítási követelményei.
A geodéziai műszerek kalibrálási problémái Magyarországon 2001 évben című ankéton tartott előadás. BME Budapest, 2001. december 5.
Dr. Kiss Antal: Minőségügy oktatása a BME Építőmérnöki Karon
"Minőségirányítás a földügyi és térképészeti ágazatban" című 2002. március 21-22-én tartott MFTTT rendezvényén elhangzott előadás. Budapest. 2002.

Elfogadott szabványok

Dr. Detrekői Ákos, Dr. Sárközy Ferenc, Dr. Kiss Antal Dr. Csemniczky László, Dr. Czakó János, Kalach Ferenc, Deák Ottó: Paksi Atomerőmű 2x1000 MW-os bővítés Ideiglenes Geodéziai Terve I. ütem.
G.T. Paksi Atomerőmű 1000/1. Munkagödör nyitásig jelentkező geodéziai feladatok.
Budapest, 1987. MSZ:5067-11
Dr. Detrekői Ákos, Dr. Sárközy Ferenc, Dr. Kiss Antal, Dr. Krauter András, Dr. Czakó János, Kalach Ferenc, Deák Ottó: Paksi Atomerőmű 2x1000 MW-os bővítés Ideiglenes Geodéziai Terve II. ütem
GT. Paksi Atomerőmű 1000/2 A nukleáris létesítmények alapponthálózatai. Az atomerőmű létesítményeinek mozgás és torzulásvizsgálata. Geodéziai mínőségbiztosítási követelmények. Budapest, 1988. MSZ: 5067-14

Elfogadott szabványok és elfogadott irányelvek, melyeket a "Tűrések és illesztések az építőiparban" nemzeti szabványosítási bizottság, szakértői honosítottak, szakértettek, szerkesztettek és véglegesen szövegeztek
Bizottsági tagok: Balogh György, Bencze István, Bereczki Sándor, Gálosfai Jenő, Dr. Karsai Ferenc, Dr. Kiss Antal, Molnár Ferencné, Szőke Dezső, Vagács Géza

MSZ 04-75-1973 Építmény mozgások. Alapok függőleges mozgásainak mérése és értékelése 18 o.
MSZ KGST 2045-1979 Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai (MSZ 7658/1-1965) 8 o. (* KGST SZT 2045-79)
MSZ 7658/2-1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 11 o. (MSZ 7658/2 1967)
MSZ 7658/3 - 1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések 12 o. (*KGST SZT 2681-80 KGST SZT 4416-93)
MSZ 20161-1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számtani alapelvei 16 o. (*KGST SZT 3740-82)
MSZ 20162-1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése 9 o. (*KGST SZT 4234-83)
MSZ 20164-1988 Az építőipari méretpontosság statisztikai ellenőrzése 4 o. (*KGST SZT 5061-85)
MI 20180/1- 1988 Mérési eljárások az építőiparban. Elmélet mérőműszerek használati pontosságának meghatározására 7 o. (ISO/DIS 8322/1-1986)
MI 20180/2- 1988 Mérőszalagok használati pontosságának meghatározása 6 o. (ISO/DIS 8322/2-1986)
MI 20180/3- 1988 Optikai szintezőműszerek használati pontosságának meghatározása 9 o. (ISO/DIS 8322/3-1986)
MI 20180/4-1988 Teodolitok használati pontosságának meghatározása 14. o (ISO/DIS 8322/4-1987)
MI 20180/5-1988 Optikai vetítőműszerek használati pontosságának meghatározása 12 o. (ISO/DIS 8322/5-1987)
MI 20180/6-1988 Lézeres műszerek használati pontosságának meghatározása 16 o. (ISO/DIS 8322/6-1987)
MI 20180/7-1988 Kitűzésre használt műszerek használati pontosságának meghatározása 13 o. (ISO/DIS 8322/7-1987)
MSZ ISO 4463-1:1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények 27 o. (*ISO 4463-1:1989)
MSZ ISO 7976-1: 1992 Építészeti tűrések, Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei 92 o. (*ISO 7976-1: 1989)
MSZ ISO 7976-2: 1990 Építészeti tűrések, Épületek és épületszerkezetek mérési pontjai 24 o. (*ISO 7976-2: 1989)
MSZ ISO 6707-1: 1992 Épületek és mérnöki létesítmények fogalom meghatározásai, általános fogalmak 28 o. (*ISO 6707-1: 1989)
MSZ ISO 7077: 1990 Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző mérések végrehajtására 4 o. (*ISO 7077:1981)
MSZ ISO 7078 :1990 Építkezési geodéziai munkák fogalommeghatározásai 44 o. (*ISO 7078:1985)
MSZ ISO 8322-1:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Elmélet (MI 20180-1: 1988 ) 8 o. (*ISO/DIS 8322/1-1989)
MSZ ISO 8322-2:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Mérőszalagok (MI 20180-12:1988) 9 o. (*ISO/DIS 8322/2-1989)
MSZ ISO 8322-3:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai szintező műszerek (MI 20180-3:1988) 13 o. (*ISO/DIS 8322/3-1989)
MSZ ISO 8322-4:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Teodolitok (MI 20180-4: 1988 ) 17 o. (*ISO/DIS 8322/4-1991)
MSZ ISO 8322-5:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai vetítő műszerek (MI 20180-5: 1988 ) 14 o. (*ISO/DIS 8322/5-1991)
MSZ ISO 8322-6:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Lézeres műszerek (MI 20180-6: 1988) 17 o. (*ISO/DIS 8322/6-1991)
MSZ ISO 8322-7:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Kitűző eszközök (MI 20180-7: 1988 ) 15 o. (*ISO/DIS 8322/7-1991)
MSZ ISO 3443-1:1993 Építési tűrések Értékelési és specifikációs alapelvek 4 o.
MSZ ISO 3443-2:1993 Építési tűrések A normális méretelosztású szerkezeti elemk közötti várható illeszkedések valószínűségelméleti alapjai 8 o.
MSZ ISO 3443-3:1993 Építési tűrések A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés 17 o.
MSZ ISO 3443-4:1993 Építési tűrések A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei 16 o.
MSZ ISO 3443-5:1993 Építési tűrések Tűrési előírásokban használt értéksorok 3 o.
MSZ ISO 3443-6:1993 Építési tűrések Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel. 6 o.
MSZ ISO 3443-7:1993 Építési tűrések Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 2-es statisztikai módszerrel 21 o.

MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése. 5 o.

Idegen nyelvű

Folyóiratcikk

A. Kiss.: Szvetootrazsajuscsie marki i rejki.
Periodica Polytechnica. Ser. Civil Engineering 19. 1975. 1-2. 125-134 p.
Kiss A.: Szpecial'njue aszpektü proektirovanija razbivki torgovo centra v central'nom rajone Budapest.
Periodica Polytechnica. Ser. Civil Engineering 24. 1980. 1-2.109-117 p.
Kiss A.: Planirovanie geodezicseszkih rabot pri montazse sztal'nüh konsztrukcij
Periodica Polytechnica. Ser. Civil Engineering 27. 1983. 3-4. 197- 208 p.
A. Kiss.: Analiz rezultatov isszledovania peremesenia 4-ogo reaktora atomnoj elektrosztancii "Paks" sz tocski zrenia szosztavlenia prognoza peremescsenia i szozdania diagnoszticseszkoj szisztemü.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering 34. 1990. 1-2. 47-67 p.
Antal Kiss.: The Influence of Foundation Body Movements and Deformations in Quality of Building Construction.
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 40 No.1. 1996. 37-54 p.
Antal Kiss: The Testing of Structural Element Movements and Deformations, its Geodetic Measuring Instruments and Measuring Equipment
Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering Vol. 43 No.1. 1999. pp. 19-28.

Preprint kötetben megjelent idegennyelvű előadás

Kiss A.: Genaue Absteskungen und Kontrollmessungen beim Bau von Keramikwerken.
Genaigkeitswessen Ingenieurgeodasie-Baumestechnik Drezda (Bauakademie der DDR Institut für Projektierung und Standartdisierung) Drezda, 1977. 154-158 p.

Proceedings kötetben megjelent idegen nyelvű előadás

Kiss A.: Deformation measurement of the localizing tower under overpressure of a nuclear power station. Proceedinges of International symposium on Long-Term.
Observation of Concrete Structures (Organised by the RILEM Technical Committee 45 LTO with cosponsorship of ACI), Budapest, 1984.HOME VOLUME III. 62-72 p. Responsible publisher: M. Heincz. Institute for Quality Control of Building, Budapest.

Elektronikus