EOV koordináták beállítása GARMIN vevõkön

Takács Bence

BME Általános és Felsõgeodézia Tanszék

 bence@agt.bme.hu

2001. október

Egy korábbi tanulmányban megmutattuk, hogyan lehet a MAGELLAN kézi GPS vevõkön az EOV koordináta-rendszerét jól megközelítõ koordinátarendszert beállítani [1]. A MAGELLAN vevõkön lehetõség van több vetületi rendszer beállítására úgy, hogy a vetület elhelyezési paramétereit a felhasználó adhatja meg. Megmutattuk, hogy a Lambert-féle szögtartó kúpvetület alkalmas elhelyezésével olyan koordinátarendszert lehet beállítani, amelyben a koordináták az ország teljes területén 1-2 méter eltéréssel megközelítik az EOV koordinátákat.

Ebben a tanulmányban megmutatjuk, hogyan lehet a GARMIN vevõkön, a korábbi szóhasználattal élve "ál-EOV" koordináta-rendszert beállítani.
 

A GARMIN vevõk, a MAGELLAN vevõkhöz hasonlóan nem ismerik az EOV koordináta-rendszerét (megjegyezzük, hogy számos ország, egyebek közt Anglia, Németország, Svédország vetületi rendszerét a GARMIN vevõk is ismerik). Lehetõség van továbbá a WGS-84 ellipszoid mellett számos más alapfelület beállítására. "Saját" vetület beállításához mindössze egyetlen lehetõség van: a felhasználó az UTM vetület elhelyezési paramétereit adhatja meg a felhasználó. Az "ál-EOV" kezdõpontjaként -az egyszerûség kedvéért - egy OGPSH pontot választottunk a Gellérthegyen. A "saját" UTM vetület kezdõmeridiánja átmegy ezen a ponton, a méretaránytényezõje egységnyi és a vetületi koordinátákat úgy toltuk el, hogy az igazi EOV és az "ál-EOV" koordináták eltérése a kezdõpontban zérus legyen.

A beállítások a következõk:

1. SETUP MENU - NAVIGATION - POSITION FRMT:    USER GRID

2.     LONGITUDE OF ORIGIN:    E19° 02.758'

        SCALE: 1.0000000

        FALSE E:   649888.4 m

        FALSE N:   -5023272.0 m

3. MAP DATUM:     WGS 84
 

Ezekkel a paraméterekkel kiszámítottuk 100 pont "ál-EOV" koordinátáit, a pontok a kezdõpont durván 50 km-es körzetében vannak. Meghatároztuk ezek eltérését az igazi EOV koordinátáktól (1. ábra). Megállapíthatjuk, hogy az eltérések mértéke Budapesten és környékén 1-2 méter körüli, vagyis nagyon kedvezõ. A kezdõponttól távolodva azonban az eltérések rohamosan nõnek. Ennek az az oka, hogy az UTM és az EOV vetület torzulása lényegesen eltérõ, és emiatt sajnos nem tudjuk az UTM vetületet úgy elhelyezni, hogy a koordináták az egész ország területén néhány méteren belül megközelítse az EOV koordinátákat. (A közölt paraméterekkel elhelyezett UTM és az EOV eltérése az országhatár mentén eléri a 100 métert!)

1. ábra Az igazi és ál EOV koordinátarendszer eltérése

Vizsgálataink elsõdleges célja az volt, hogy az UTM vetület olyan elhelyezési paramétereit határozzunk meg, amelyek az EOV-t néhány méteren belül megközelítik. Ez részben sikerült, a fent bemutatott paraméterekkel Budapest néhányszor 10 km-es körzetében jól modellezhetõ az EOV koordináta-rendszere. Az ország többi részén vagy más paramétereket kell meghatározni, vagy további transzformációra (várhatóan egyetlen síkbeli hasonlósági transzformáció elegendõ) van szükség.[1] EOV koordináták beállítása Magellan vevõkön