A MMK Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Tagozatának állásfoglalása

az építészeti-műszaki tervezés geodéziai tartalmával kapcsolatban

Tagozatunkhoz érkezett kérdések, s az építészeti-műszaki tervdokumentációk geodéziai terveivel kapcsolatosan végzett ellenőrzéseink alapján megállapítottuk, hogy sok tervező előtt nem egyértelműek a geodéziai tervezés jogosultsági kérdései, ezért az alábbi állásfoglalást adjuk közre:

Az Építési Törvény és a 157/1997.(IX.26.) Korm. rendelet alapján is egyértelmű, hogy a geodéziai tervezés az építészeti-műszaki tervezés részét képezi. A geodéziai tervezéssel kapcsolatos jogosultsági követelményeket a 34/2002.(IV.27.) FVM rendelet szabályozza.

Építménytervezés célját szolgáló térképeket, illetve a megvalósult állapotot rögzítő geodéziai műszaki dokumentációkat csak GD (a tervezési feladattól függően GD1 vagy GD2) jogosultsággal rendelkező geodéziai tervező készíthet.

A tervdokumentációban a geodéziai tervezőt társtervezőként meg kell nevezni, illetve a dokumentációnak tartalmazni kell a geodéziai tervező által készített térkép egy eredeti, aláírt példányát. A tervezési alaptérkép felhasználásával készített további terveken utalni kell az alaptérkép eredetére.

Ha a tervezési feladat nem igényli geodéziai társtervező bevonását, mert az állami földmérési alaptérkép vagy a közműtérkép, szakági helyszínrajz tartalma elegendő a tervezési feladathoz, az állami földmérési alaptérkép (ingatlan-nyilvántartási térkép), közműtérkép, szakági helyszínrajz, stb. eredeti, hitelesített másolatát kell elhelyezni a tervdokumentációban.

A geodéziai tervező által készített tervezési alaptérkép a többi műszaki tervhez hasonlóan szerzői jogvédelem alatt áll, így annak az adott építménytervezéstől eltérő célra történő felhasználása csak a tervező engedélyével lehetséges.

Az építmény felelős tervezője a kamarai törvény alapján csak olyan társtervezőt vonhat be a tervezési folyamatba, aki rendelkezik az adott szakterületre - esetünkben a geodéziai tervezésre - vonatkozó jogosultsággal. Jogosultsággal nem rendelkező társtervező bevonása a tervezési feladatba etikai vétségnek minősül.

A tagozat elnökségének nevében:

Dr. Csemniczky László
elnök

Budapest, 2002. november 28.