FÖLDMÉRÉSI SZAKTERÜLET JOGOSULTSÁGAI

(2003. március)

Jogosultság megnevezése (zárójelben a vonatkozó jogszabályok) Végezhető földmérési feladatok Kiadja és a nyilvántartást vezeti A megszerzés feltételei Megjegyzés
Ingatlanrendező földmérői minősítés
(1996. évi LXXVI. tv.1996. évi LVIII. tv.1999. évi CXIV. tv.21/1997. FM-HM r.58/1999. FVM-HM r.)
Állami alapadatokban változást eredményező munkák (köztük a földrészletek kitűzése is!) önálló végzése, illetve minőségtanúsítása Kiadja az FVM (Ingatlanrendezői Földmérői Minősítő Bizottsága)
nyilvántartást vezeti a FÖMI.
Szakirányú felsőfokú végzettség,legalább öt éves földmérői gyakorlat, referencia munkák igazolása. kKamarai tagság azok számára kötelező, akik önálló tevékenység, egyéni vagy társas vállalkozás keretében végeznek ilyen munkát, beleértve a földhivatalok vállalkozási tevékenységét is.
GD1 geodéziai vezető tervező
(1996. évi LVIII. tv.1999. évi CXIV. tv.157/1997. Korm.r.34/2002.FVM.r.)
Földmérési szakterületen teljes körű Az állandó lakóhely szerinti területi (megyei) mérnöki kamara.
(a kötelező országos tagozati véleményezést követően)

Szakirányú egyetemi végzettség: 6 év tervezői gyakorlat,

részlegesen szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú főiskolai végzettség + 2 év tervezői (szakmérnöki) továbbképzés, valamint 10 év tervezői gyakorlat.

Jogosultság további feltétele a tervezői gyakorlat igazolása referencia munkák bemutatásával és szakmai önéletrajzzal,ingatlanrendező földmérői minősítés kötelező.
GD1É geodéziai vezető tervező
(1996. évi LVIII. tv.1999. évi CXIV. tv.157/1997. Korm.r.34/2002.FVM.r.)
A szakterületen teljes körű, azzal a megkötéssel, hogy az ilyen névjegyzéki besorolású személy által készített, a tulajdoni viszonyokat érintő mérések, továbbá az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változások (állapotfelmérés, tervezési térkép készítés, földrészlet(ek) megosztása, kisajátítás, stb.) minőségét GD1 jelű névjegyzéki besorolású személynek kell tanúsítania. Az állandó lakóhely szerinti területi (megyei) mérnöki kamara.
(a kötelező országos tagozati véleményezést követően)

Szakirányú egyetemi végzettség: 6 év tervezői gyakorlat,

részlegesen szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú főiskolai végzettség+ 2 év tervezői (szakmérnöki) továbbképzés, valamint 10 év tervezői gyakorlat igazolása referencia munkák bemutatásával és szakmai önéletrajzzal.

Ez a jogosultság a nagy gyakorlattal rendelkező, elsősorban ipari geodéziában tevékenykedő szakemberekre vonatkozik, akik nem rendelkeznek ingatlanrendező földmérői minősítéssel.
GD2 geodéziai tervező
(1996. évi LVIII. tv.
1999. évi CXIV. tv.
157/1997. Korm.r.
34/2002.FVM.r.)
Tervezés alapjául szolgáló térképek készítése legfeljebb 1 hektár, vonalas létesítmények esetében legfeljebb 1 km kiterjedésű helyszínről, megvalósulási térképek készítése, legfeljebb 2000 m2, vonalas létesítmény esetében legfeljebb 1 km kiterjedésű építményről. Geodéziai művezetés legfeljebb 1000 m2 beépített területű, illetve 30 m magasságú építmény esetében. Az állandó lakóhely szerinti területi (megyei) mérnöki kamara.(helyi szakmai csoport véleményezése szükséges) Szakirányú egyetemi végzettséggel 2 év,részlegesen szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú főiskolai végzettséggel 5 év tervezői gyakorlat igazolása, referencia munkák bemutatásával és szakmai önéletrajzzal.  
SZGD építési geodéziai szakértő
(1996. évi LVIII. tv.1999. évi CXIV. tv.159/1997. Korm.r.38/1997.KTM-IKIM r.)
Az épített környezet tervezésével, kivitelezésével, fenntartásával, használatával, működtetésével, megőrzésével kapcsolatos, megbízás alapján végzett geodéziai műszaki szakértői tevékenység. Az állandó lakóhely szerinti területi (megyei) mérnöki kamara.
(tagozati véleményezés kötelező)

Szakirányú egyetemi végzettség: 8 év

szakirányú főiskolai végzettség: 10 év gyakorlat igazolása referencia munkák bemutatásával és szakmai önéletrajzzal.

 
F-T földmérési, térképészeti és távérzékelési szakértők
(55/2001. FVM. r-el módosított 61/1994 FM r.)
Nagy méretarányú térképkészítés
Kataszteri térképkészítés
Topográfiai térképkészítés
Fotogrammetria
Geokartográfia (földrajzi térképészet)
Tematikus térképészet
Távérzékelés és annak mezőgazdasági (földhasználat, növényzet, termésbecslés, talaj, erdők) térképészeti alkalmazása
Térinformatika
Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák
Földügyi, földmérési, térképészeti, távérzékelési munkák- ellenőrzése,- vizsgálata,- műszaki-gazdasági elemzése-, számítógépes feldolgozása.
A rendelet alapján e jogosultságokat a FVM adja ki. A MMK szerint ez nem egyezik a kamarai törvény előírásaival. További egyeztetés szükséges. Szakirányú felsőfokú végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása a feltüntetett részterületen. Földmérési és térképészeti szakterületen az engedélyezés további feltétele, hogy a kérelmező az ötéves szakmai gyakorlatból legalább két évet a földügyi igazgatásban töltött el, valamint hogy a birtokrendezés, a nagy méretarányú és kataszteri térképkészítés, az ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák, a földügyi, földmérési, térképészeti és távérzékelési munkák ellenőrzése, illetve vizsgálata szakterületén ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezzék.

Összeállította: Holéczy Ernő
tagozati elnökhelyettes