Jegyzőkönyv 2

mely készült a

MMK GGT Jelölő Bizottság 2. üléséről
Időpont: 2009-08-24 13 óra

Tárgy: Jelölések megbeszélése, jelölt listák kialakítása.

Jelen vannak : 5 fő a jelenléti ív szerint.
Magyar János, Joubert László, Klein Pál, Kern Ferenc, Horváth-Őri Györgyné


Jelenlevő JB tagok áttekintették az érkezett jelöléseket és önéletrajzokat és javaslatot tettek a végleges jelölt listára, mely még alakulhat.

A kialakult jelölt lista:

Elnök:Holéczy Ernő
Elnökhelyettesek:Dr. Siki Zoltán
 Dr. Szepes András
 Kunfalvi János
Elnökség:Ágfalvi András
 Gósz Zoltán
 Szkubán Zsolt
 Horváth Gábor
 Hajdú György
 Kovács István
 Toronyi Bencenem vállalta
 Dobai Tibornem javasoljuk
 Szabó Richardnem javasoljuk

 

Minősítő bizottság:Szente Károly
 Feil Jánosvisszalépett
 Érdi-Krausz György
 Vargay Gábor
 Kalocsai Nándor
 Farkas Zoltán
 Bende László
 Molnár Szilárd
 Juhász Ferenc
 Nagy Béla
 Hornyák Balázsönéletrajz hiányzik
 Mester László
 Vincze László
 Hárságyiné Zlamár Márta
 Varga Ádámnem javasoljuk


Paks 2009-08-28

A jegyzőkönyvet összeállította, véglegesítette:

Magyar János JB elnök