A Magyar Mérnöki Kamara Földmérési Térképészeti és Térinformatikai Tagozatának
1/2002 sz. határozata
a minősítési ügyrend változásáról

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 34/2002. (IV.27.) FVM rendelete 3.§ (1) bb) pontjában foglaltak szerint a szakirányú főiskolai végzettségű mérnökök részére a vezető tervezői jogosultság (GD1) megállapításához az egyéb feltételek mellett kétéves tervezői továbbképzés igazolása is szükséges.

Az MMK vezetésével történt egyeztetés alapján a Tagozat elnöksége a kétéves tervezői továbbképzéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:

A Tagozat Minősítő Bizottsága a szakirányú főiskolai végzettségű mérnökök részére a GD1 vezető tervezői jogosultság megszerzéséhez a BME Építőmérnöki Kar Általános és Felsőgeodézia Tanszék (korábban külön-külön az Általános Geodézia illetve Felsőgeodézia Tanszékek), Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék (korábban Fotogrammetria Tanszék) által indított szakmérnöki továbbképzések, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kara (korábban Erdészeti és Faipari illetve Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara) által indított szakmérnöki továbbképzések igazolását fogadja el kétéves tervezői továbbképzésként.

A Tagozat Elnöksége abból kiindulva, hogy eddig nem volt még lehetőség a földmérés területén vezető tervezői jogosultság megszerzésére, úgy véli, a tagság hirtelen került olyan feltételek elél, melyre nem tudott felkészülni, az alábbi döntést hozta:

A Minősítő Bizottság ideiglenes jelleggel, 2004. március 31-ig befogadja azokat a vezetőtervezői jogosultsági igényeket, melyek igazolják a kérelmező szakmai végzettségét, és felkészültségét megfelelő referenciákkal, továbbá folyamatban levő 2 éves tervezői továbbképzést.

Ez utóbbit jelentkezési lap vagy index másolatával lehet tanúsítani. Ez esetben a vezető tervezői jogosultság megadásakor a területi kamara határozata jelezze a kérelmezőnek, hogy a megadott jogosultság meghosszabbítása csakis a tervezői továbbképzés elvégzését igazoló oklevéllel lehetséges.

Vitatott esetben a Minősítő Bizottság meghallgatáson dönt a kérelem teljesítéséről.