Alábbiakban megadjuk a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet előírásai alapján a geodéziai tervezői és szakértői tevékenységek jegyzékére tett javaslatunk munkaközi anyagát. Véleményeket, kiegészítéseket várunk 2006. június 15-ig a holeczy@vp.pannongeodezia.hu e-mail címre.

Geodéziai tervezői jogosultsággal végezhető tevékenységek (GD-T):

Geodéziai tervezői jogosultság szükséges az építést előkészítő, irányító, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzéséhez. Geodéziai tervezői jogosultság szükséges minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítéséhez, mely az építési törvénnyel kapcsolatos hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érintő ill. felhasználó térképek készítéséhez ingatlanrendező földmérői minőségtanúsítás is szükséges, ha a tervező nem rendelkezik ilyen minősítéssel.

Részterületek:


Geodéziai szakértői jogosultsággal végezhető tevékenységek (GD-Sz):

Geodéziai szakértői jogosultsággal a szakterületen teljes körűen végezhető az épített környezet alakításával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.

Részterületek:

GGT Elnökség