A Magyar Mérnöki Kamara Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Tagozatának 2003. április 23-án hozott elnökségi határozatai

1/2003. sz. HATÁROZAT
a MB Ügyrendjének változásáról

A GD1 és GD1É vezető tervezői jogosultsági kérelmek minősítése a 34/2002.(IV.27.)FVM rendelet alapján történik. A rendelet mellékletének II.5.4. pontja szerint  a szakirányú felsőfokú szakképesítéseket külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani, mely esetünkben a többszörösen módosított  21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rendelet. Az FM-HM együttes rendelet nem tesz különbséget szakirányú és részlegesen szakirányú végzettség között, holott vitathatatlan, hogy a felsorolt képesítések között jelentősek a  különbségek az oktatott (hallgatott) geodéziai tárgyak vonatkozásában. Ezért a tagozat elnöksége a MB Ügyrendjét az alábbi pontokban módosítja:

3.1.2.  Végzettség

3.1.2.1. Szakirányú egyetemi végzettség : okleveles mérnök, okl. földmérőmérnök, földmérő szakon végzett okleveles építőmérnök
A kreditpontos felsőoktatási rendszer bevezetése után kiadott diplomák esetében: szakirányú egyetemi végzettség tartalmi feltételei a vonatkozó jogszabály szerint.
Részlegesen szakirányú egyetemi végzettség: okleveles építőmérnök, okleveles erdőmérnök, okleveles bányamérnök.

3.1.2.2. Szakirányú főiskolai végzettség: okleveles földmérő és földrendező üzemmérnök, földmérő és földrendező mérnök.
A kreditpontos felsőoktatási rendszer bevezetése után kiadott diplomák esetében: szakirányú főiskolai végzettség tartalmi feltételei a vonatkozó jogszabály szerint.
Részlegesen szakirányú főiskolai végzettség: építő üzemmérnök, epítőmérnök.

3.1.3. Szakmai gyakorlat: (GD1, GD1É)

Szakmai gyakorlatát a kérelmező szakmai önéletrajzával és referenciamunkáival igazolja. A referenciamunkák felsorolásánál minden olyan adatot (megbízó, dátum, közreműködés mértéke, stb.) meg kell adni, mely alapján a munka szükség esetén ellenőrizhető.
Nem szükséges referenciamunkák bemutatása a szakterületen megszerzett egyetemi doktori, vagy tudományos fokozat esetén.
A részlegesen szakirányú végzettség esetében a GD1 jogosultságot kérelmezőt a MB személyes meghallgatásra meghívja, ahol a kérelmezőnek részletesen ismertetnie kell a becsatolt referencia munkáit.
Szakirányú főiskolai és részlegesen szakirányú végzettség esetében vezető tervezői jogosultság csak kiegészítő szakirányú tervezői továbbképzéssel (szakmérnöki) adható. (1/2002. sz. EH)
Részlegesen szakirányú főiskolai végzettség esetében GD1 vezető tervezői jogosultság csak kivételesen, igen megalapozott szakmai  múlttal adható.

3.3.3. Szakmai gyakorlat: (GD2)

Szakmai gyakorlatát a kérelmező szakmai önéletrajzával és referenciamunkáival igazolja. A referenciamunkák felsorolásánál minden olyan adatot (megbízó, dátum, közreműködés mértéke, stb.) meg kell adni, mely alapján a munka szükség esetén ellenőrizhető.

 

2/2003. sz. HATÁROZAT

a szakmai minősítés eljárásrendjéről

A Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Tagozat Minősítő Bizottság Ügyrendjének 4.2. pontja szerint : „A minősítési kérelmet a területi kamara terjeszti a Minősítő Bizottsághoz a szükséges mellékletekkel ellátva. A területi kamara a kérelmező által leírtakat, a területi szakmai csoport, vagy helyi felelős szakértők bevonásával igazolja.”

A Tagozat Elnöksége felhívja a figyelmet arra, hogy minősítési kérelmet a MB csak helyi véleménnyel kiegészítve fogad be 2003. július 1-től kezdődően.

A helyi véleményezésnél kéri figyelembe venni, hogy a GD1 jogosultsági kérelmek elbírálásánál a MB nem az ingatlanrendezői referenciákat kéri, hanem az egyéb földmérési, térképészeti és térinformatikai referenciamunkákat. A GD1 jogosultság megszerzésének feltétele az Ingatlanrendezői Földmérői Minősítés, így az ingatlanrendezői referenciák annak elbírálásánál kellettek.