Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

nyelvész

 

Gréczi-Zsoldos Enikő 1974. július 16-án született Körmenden. Nyolcéves korában került a palóc vidékre. A balassagyarmati Szántó Kovács János Gimnázium ének-zene tagozatos osztályában érettségizett. 1991–92-ben a Balassagyarmati Városi Televízió bemondójaként tevékenykedett.

 

1992-ben kezdte meg tanulmányait a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán, 1997 júniusában köztársasági ösztöndíjasként kapta meg kiváló minősítésű diplomáját magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár képesítéssel.

 

1997 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának PhD doktori képzésén, magyar nyelvészeti tudományszakon nappali tagozatos hallgató.

 

1997 szeptemberétől 2000-ig a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium nappali és levelező tagozatán a magyar nyelv és irodalom tanára.

 

1999-től 2001-ig a Nógrád Megyei Levéltár munkatársa, levéltárosként munkaköre az 1500-as évek végétől az 1848-ig meglévő iratanyag gondozása, családkutatások, valamint levéltári kiadványok szerkesztése, korrektúrázása.

 

PhD fokozatot szerzett magyar nyelvtudományból történeti dialektológiai - történeti szociolingvisztikai témájú, levéltári kutatásokra épülő disszertációjáért, melynek címe: A XVII. századi Nógrád vármegye nyelvhasználatáról a nyelvjárás és a nyelvi egységesülés tükrében.
A nyelvészeti kutatások mellett irodalmi és néprajzi kutatómunkát végez, ez utóbbit a nógrádi falvak palócsága körében.

 

2001 szeptemberében kapta meg tanársegédi beosztását a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében. 2003-tól adjunktusként a nyelv és a társadalom kutatási területeit érintő tárgyakat oktat.

 

2007-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságától a fiatal kutatók tudományos díját.

 

Külföldi egyetemek vendégtanára is volt:

- Banská Bystrica (Besztercebánya), Szlovákia: Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta (Bél Mátyás Egyetem Filológiai Fakultás),

- Nápoly, Olaszország: Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"

- Kraków (Krakkó), Lengyelország: Uniwersytet Jagielloński (Jagello Egyetem)

- Tartu, Észtország: Tartu Ülikooli (Tartui Egyetem)

 

Több önálló kötete jelent meg, szerkesztett köteteket és digitális tananyagot, ezen kívül folyamatosan publikál folyóiratokban, előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon.

 

Önálló kötetek:

2007. Nógrád vármegye nyelve a XVII. században.

2012. "retortán át bocsájtani": Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése.

 

Tankönyv:

2014. Önismeret, pályatervezés

 

A szerkesztett kötetek közül egy:

2014. Andor Csaba - G. Zs. E. (szerk.): Madách Imre levelezése. Madách Irodalmi Társaság, Salgótarján-Szeged.

 

Díjak és kitüntetések:

1997. Köztársasági Ösztöndíj

1997. Kazinczy-érem

2012. Kultúráért Díj (A Balassi-díj kuratóriumától)

2014. Kiváló Konzulens (Miskolci Egyetem)

2014. Esélyegyenlőség-díj (Miskolci Egyetem)

2015. Esélyegyenlőség-díj (Miskolci Egyetem)

 

Tagságok:

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Anyanyelvápolók Szövetsége, Madách Irodalmi Társaság, Madách-hagyomány Ápoló Egyesület, Mikszáth Társaság, Balassi Bálint Asztaltársaság

 

Szakmai közélet:

A salgótarjáni Szerdatársaság irodalmi Kávéház egyik szerkesztője, több irodalmi-kulturális műsor háziasszonya, moderátora. Beszélgetéseket, ankétokat (írókkal, költőkkel, nyelvészekkel, stb.) több kulturális intézményben is vezet.

 

 

forrás: SSzC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája, Balassagyarmat, 2016.