Balassagyarmatért Emlékérem posztumusz

RÉVÉSZ LÁSZLÓ

Révész László 1950. május 23-án, Béren született lelkészi család harmadik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Bercelen, majd Balassagyarmaton végezte. 1968-ban érettségizett a Szántó Kovács János Gimnáziumban. Életének korai szakaszában meghatározó céllá vált számára a sport, ezért az érettségit követően a balassagyarmati sportegyesületnél tevékenykedett. 1969 februárjától 1971-ig sorkatonai szolgálatot teljesített Nagyorosziban. E két év sorsfordító élményekkel gazdagította a világra olyannyira nyitott fiatalembert, ekkor ismerkedett meg leendő feleségével. Házasságukból három gyermek született: Réka, László és András. 1971-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián. 1973 augusztusától a Városi Tanácsnál helyezkedett el, gondnoki, munkaügyi, majd lakásügyi előadói és titkársági előadói munkaköröket látott el 1982-ig. 1979-ben oklevelet szerzett a Tanácsakadémián, majd 1982-ben az Államigazgatási Főiskolán diplomázott. Időközben, 1978-ban a Testnevelési Főiskolán segédedzői képesítést szerzett. 1982 és 1992 között a Városi Tanács sportfelügyelője, majd a Polgármesteri Hivatal sportreferense volt. 1992-től 1997-ig államigazgatási ismereteit kitűnően kamatoztatta a cserhátsurányi jegyzői feladatkör ellátásával. 1997-ben a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal munkatársa lett, amely munkakört a tragikus körülmények között bekövetkezett haláláig, 2003. április 16-ig töltötte be.

Révész László hitvallásai között talán első helyen állott az "ép testben ép lélek" filozófiája, életeleme volt a testedzés, a sport szeretetére való nevelés, amely személyes példaadáson keresztül varázserővel hatott az őt körülvevők körében. A sport érdekében kész volt áldozatot hozni a különféle sportegyesületekben vállalt munkával. A Magyar Triatlon Szövetség alapító, majd elnökségi tagjaként dolgozott, egyedüliként, akit minden alkalommal beválasztottak az elnökségbe. Később a Magyar Triatlon Szövetség Versenyrendezői Bizottságának elnöki feladatait is ellátta. Elnöke volt a Nógrád Megyei Triatlon Szövetségnek. 1990-ben alakult meg városunkban a Vitalitás Sport Egyesület, melynek elnöki feladatait is ő látta el. E sportegyesület versenyzői közül jutott el az olimpiára hazánk és városunk képviseletében Kovács Dusán. Révész László kitűnő szervezőkészségéről árulkodik, hogy az általa 1986-ban életre hívott Palóc Triatlon a mai napig jeles, nemzetközivé bővült sporteseménye és egyben idegenforgalmi vonzereje városunknak. Az elmúlt húsz esztendőben négy kontinens tizenhat országának több mint húszezer versenyzője látogatott el Balassagyarmatra. Öt alkalommal választotta a Magyar Triatlon Szövetség az év versenyévé a Palóc Triatlont. A sors méltánytalansága Révész Lászlót elszólította családja és szeretett városa polgárai, sporttársai köréből, ugyanakkor középső gyermeke, édesapja nyomdokain járva továbbviszi e sportágat városunkban. E versenysorozat keretében idén kétezer versenyzőt és négyezer látogatót várunk Balassagyarmatra. Révész László egyik megálmodója, létrehozója volt a Mozdulj Gyarmat városi sportnapnak, az Erő a nyerő-erő ügyességi versenysorozatnak, a Palóc körversenyként hat helyszínen megrendezett triatlon, duatlon, terepverseny és futóverseny sorozatnak.

Személyében olyan embert ismerhettünk, aki mély bölcsességgel párosuló, természetes intelligenciával, felelős gondolkodásmóddal, szelíd derűvel fordult embertársai felé, akiknek mindig tartogatott egy lelki teljességből fakadó, szívből jövő mosolyt. Kérem polgármester urat, hogy miközben ifjabb Révész Lászlónak, a kitüntetett legméltóbb képviselőjének átnyújtja a díszoklevelet, sporttársi, baráti kézfogással biztassa őt édesapja földi munkájának folytatására!