Olexa Miklós - egy nyugdíjas vállalkozó,
aki az Ipoly-menti turizmust akarja fellendíteni

 

forrás: facebook/Reviczky Társulás, Léva

 

Olexa Miklós nem csak aktív vállalkozó, hanem közösségi ember is. Mindkettőre jó példát adnak az utóbbi két-három évben elindított idegenforgalmi szervezései, a határon átnyúló nagy ívű tervei a nevét pedig még közismertebbé tették.

Honnan ered ez az aktivitás, egyáltalán mit lehet tudni az Olexa családról?

 

A család mindkét oldalról Vámosmikoláról származik, én viszont tősgyökeres balassagyarmatinak számítok, hiszen 1953-ban az Ipoly-parti városban születtem, nem mindennapi időpontban, azon a napon, amikor Sztálin meghalt. A költözésünk oka nem egy egyszerű településváltás volt, hanem valójában a politika motiválta. Nagyapám erős jellemű emberként, mindig is a kommunizmus engesztelhetetlen ellensége volt, ennek számos alkalommal hangot is adott. Elképzelhető, milyen következményekkel járt mindez, jutott ebből bőven a család többi tagjának is. Az ebből várható nagyobb bajok megelőzése miatt - no meg a személyes zaklatások elkerülése végett - költöztek szüleim Gyarmatra.

Ez a várakozás be is igazolódott, mivel nagyapám 1956. októberben a helyi forradalmi bizottság elnöke lett, a novemberi fordulat után az ÁVH emberei rendszeresen megjelentek nála, általában éjszakánként. Hol fekete autóval jöttek, hol gyalog, helyben vagy a laktanyában verték őt össze, a 60-as évekig tartott fizikai bántalmazása, a megtorlási időszak.

 

 

Egyébként a vámosmikolaiak úgy tartják, a forradalom első halottja éppen egy helybeli egyetemista volt, akinek nagyapám a temetőben emlékkeresztet állított. A kommunisták első dolga az volt, hogy a keresztet nagyapámmal szétszedették és elszállíttatták, a további büntetése sem maradt el.

 

Ebben a helyzetben a család már korábban jobbnak látta, ha legalább a szüleim távoznak a településről, bennünket már ne tegyenek ki, a ki tudja meddig tartó atrocitásoknak, félelmeknek.

 

                    

           Nagyapa, Olexa József                                                 Olexa Józsefné sz. Varjú Ilona

 

Édesanyám igen aktív és 10 évvel ezelőtti haláláig tartó helytörténeti munkát folytatott, tevékenységével a lengyel-magyar kapcsolatokat ápolta. Mint köztudomású, 1939-től a magyar kormány közel 100 000 lengyel katonát, katonatisztet fogadott be, közülük sokan kerültek Vámosmikolára és az Ipoly-mentén üressé vált katonai laktanyákba. A faluban felállított tiszti tábor történetét, a mindennapok eseményeit írta meg könyveiben ill. dolgozta fel kutatásai révén, hiszen a háború alatt még középiskolás korú volt. Munkáit a rendszerváltoztatás után tudta megjelentetni, először Lengyelországban, majd hazánkban.

 

Lengyel katonák Vámosmikolán. Forrás: www.pestmegye.hu

 

A lengyel oldalról mindezért nagy megbecsülés és tisztelet övezte, magam is részese lehettem, hogy a lengyel állam milyen elismeréssel adózik nemcsak ezirányú munkásságának, hanem személyének is. 1999 őszén a Zeneakadémia nagytermébe, egy díszünnepségre szólt a lengyel nagykövetség meghívója, az eseményre én kísértem el édesanyámat. Grzegorz Lubczyk nagykövet az ilyenkor megszokott diplomata díszuniformisban, felesége nagyestélyiben, rendkívüli eleganciával fogadta a vendégeket a bejáratnál. Amikor meglátta édesanyámat, otthagyta beszélgetőtársait – a kötelező diplomáciai protokollszabályokkal nem törődve – térdre ereszkedve kezet csókolt édesanyámnak. Ekkor értettem meg, hogy a lengyel-magyar barátságért, a lengyel katonák emlékének kutatásáért milyen fontos küldetést látott el, amelyet sajnos alig-alig tudtam figyelemmel követni, mivel vállalkozói munkám minden időmet lekötötte. Természetesen nem csak ez a spontán momentum vált számomra emlékezetessé, hanem az is, hogy a lengyel nagykövet az ünnepségen emlékérmét adott át édesanyámnak és Vámosmikola közösségének, az egyéni és közösségi elismerés azoknak szólt, akik sokat tettek a lengyel népért.

 

De térjünk át saját sorsodra, hogyan alakultak tanulmányaid, életed, szüleid balassagyarmati költözése után.

 

Mindig Gyarmaton akartam élni és dolgozni – bár ennek részben ellentmond, hogy mostani lakóhelyem Szlovákgyarmaton van – így az újpesti Faipari Technikum elvégzése után visszatértem a városba és a mai Kék ABC helyén álló bútorgyárban kezdtem meg négy évtizedig tartó pályafutásom a faipar területén. Ez a cég egy manufaktúra volt, én pedig a szakmai ranglétra számos fokát végigjárva egyre alaposabb szakismeretekre tettem szert. Amikor a 70-es évek közepétől a gazdaságban a korábbi időszakokhoz képest végre jelentős változások indultak meg, a fejlődés jeleként a nyugati ipartelep körzetében új bútorgyár létesült, ott folytathattam a munkát leszerelésem után.

Fiatalkori életem legszebb évei következtek, rám bízták az új üzem beindítását, szabad kezet kaptam új szervezési és technológiai rendszerek beindítására, ami addigi életem csúcspontját jelentette. Mindezt kiváló emberi közösségben, még fiatalon, a huszas éveim közepén kaptam meg az élettől. Nagyon hálás vagyok ezért a cég akkori vezetőinek – Szedlák Sanyi bácsinak és Csizek Ferinek – akiktől ráadásul nagyon sokat tanultam. Sajnos ők már nincsenek köztünk.

Az új üzem elindulásával megkezdődött egy átfogó termékrekonstrukció az új ipari technológia meghonosítása után, ami aztán a korszak talán a legeredményesebb szakcégévé emelte az Ipoly Bútorgyárat. Részese, majd alakítója lehettem mindennek, egyre több feladat hárult rám. Kiemelkedő termékeink voltak, először a Nógrád bútorcsaládok, majd a Columbia elemes bútorcsalád, amely a maga korában luxus minőségűnek számított, sokan heteket, hónapokat vártak rá, sorba álltak érte. Aranykornak nevezhető mindez, amelyet csak egy ténnyel jellemzek, a lengyel piacra a 80-as években az ottani hiánygazdaság korában vonatszerelvény számra szállítottuk a bútort.

Sajnos nagy paradoxon, hogy ma a magyar bútorgyártás összezsugorodott, az Ipoly Bútorgyár megszűnt, a lengyel bútorgyártás közben akkorát fejlődött, hogy az Unió legnagyobb gyártójává vált. Ők látják el bútorral a brit szigetektől Spanyolországon át Magyarországig teljes Európát.

 

Ipoly Bútorgyár 1980-as évek. Fotó: Reiter László

 

Amikorra beindultak a vállalkozási lehetőségek, mi szinte mindet elértünk már az Ipoly Bútorgyárral, amit lehetett. Én 16 év után kiszálltam ebből és vállalkozóként folytattam. Igaz, ez nem ment egyszerűen, a kezdetek magukon viselték a kor gazdasági, jogi környezetének minden anomáliáját, mi voltunk a korszak és a magyar gazdaság állatorvosi lova. Amikorra az első társasági törvény 1986-ban megjelent, már azonnal önálló kft-ként működtünk, majd az Axelo Kft.-vel megvettük a bútorgyárat. Sínre is tettük a termelést és a 2008-as válságig sikerült nagy sebességgel növekednünk. Minden nagy vásárlónak szállítottunk az országban lapraszerelt bútort – kb 50 nagyáruháznak – elsősorban számítógép asztalt. Naponta 100-200 db-ot is becsomagoltunk, de csúcsidőszakban volt, hogy 400 db ment ki a szalagról. Ennek vetett véget a válság, 2008. október 21-én a számlavezető bankunk gyakorlatilag kivégezte a céget, mivel az általa megígért forgóeszközhitel hosszabbítást nem teljesítette. Úgy tették tönkre cégünket, hogy az nyereséges volt. Ez is jellemző az elmúlt évekre. Gondolkoztam rajta, hogy meg kellene könyvben is írni, ”Kegyetlen évek” címmel, de végül úgy döntöttem, hogy inkább el kell felejteni ezt az időszakot.

 

Végül a vállalkozás „romjain” még két-három kisebb egység megmaradt, magam is próbálkoztam e téren pár társammal. De immár végleg elveszett az általunk sokáig remélt lehetőség, mégpedig az, hogy egy prosperáló bútoripari vállalkozást hosszú távon fenntartsunk. Ez elmúlt, elveszett, megszűntek a feltételei. Mára szomorúan látom, hogy a gyártócsarnokból csak a csupasz falak maradtak, a telephely ott áll kifosztva, kirabolva, szinte sírni tudnék ezt látva.

 

Innen léptél kénytelen-kelletlen tovább, de feltételezem, nem kerültél messzire az alapszakmádtól.

 

Valóban nem, belsőépítészettel, egyedi konyhabútorokkal foglalkoztam közel 10 évig. De be kellett látnom, a tőke, a jó szakemberek, a megrendelők fizetési hajlandóságának hiánya, röviden, az általános megbízhatatlan környezet miatt nincs értelme mindezt továbbra is erőltetni. Mire eljött a nyugdíj ideje, a vállalkozói létem folytatódott, csak éppen teljesen új területen.

 

És ez lett az idegenforgalom, aktív turizmus. Ha van, ami még a nógrádi tájékon szűz terület, ez biztosan az. De mi ennek a szervezeti kerete?

 

Ezt igyekeztünk minden irányból felépíteni.

Hazai pillérét egy nonprofit cég alkotja, egyrészt ennek keretében működtetjük Balassagyarmaton a TESCO-val szemben, a határra vezető főút mellett a barkács szaküzletet. Szétdaraboltuk a családi céget, nagyobbik fiam viszi a bútorboltot, kisebbik fiam pedig a barkácsboltot. Mindkét fiam vállalkozóként ezen a területen szorgoskodik, jómagam kisebbik fiamnak a pénzügyi és a cégirányítási ügyeibe segítek be. Az üzlet szomszédságában már részben kialakítottuk az Ipoly Túra Központot, benne az 1. Magyar Kerékpár Múzeummal, e „mellé” létrejött az Ipoly Túra Egyesület, amelyekben reményeim szerint jól összekapcsolható az elmúlt években általam szervezett és vezetett felvidéki túrák minden ismerete, tapasztalata a kerékpáros és mindenfajta kültéri sportágak felől érkező igényekkel.

 

Ennek van egy szlovák oldali része is, ott létrejött a Polgári Társulás az Ipoly-mente Fejlesztéséért nevű szervezet, így a jövőben közösen próbálunk INTERREG és egyéb forrásokért pályázni a túra,- és látogatóközpont teljes kialakítása érdekében.

 

    

forrás: facebook/Felvidéki örökségünk kincsei

 

Ezek szépen hangzanak, de van-e remény a rentabilitásra?

 

A remény, ha másból nem is, a mai siralmas állapotból adódik. Kevés olyan hely van, mint Balassagyarmat, ahol nincs turistákat fogadó hely, egy szelfi pont, egy eligazító bázis, nincs helyi ajándéktárgy, de talán még helyi képeslap sincs. Ezt próbálom a magam lehetőségein belül, sok más mellett megoldani, megszervezni. Nagyon kevés a turisztikai attrakció. Az idetévedő turista kb. három óra alatt végignézi a látnivalókat, aztán megy tovább. Ezért nincs értelme az idegenforgalmi szolgáltatóknak befektetni a városban. Másrészről, járva-kelve az országban és a nagyvilágban, azt tapasztalom, hogy hatalmas felfutásban van a kerékpáros turizmus, mindenfajta aktív sport és az ezekre rászervezett vállalkozások. Ebből szinte semmi nem látszik helyben, de mihelyt kiteszi az ember a lábát, azonnal szembeötlő mindez.

 

Igaz, előnyünkre szolgálhat az itteni fehér folt, hiszen egyes településekre, régiókra már használják a „túl van turistásodva” szakkifejezést, így a figyelem előbb-utóbb másfelé fog fordulni, szándékaink szerint éppen e régió felé is. Ezért hoztam létre az Ipoly Túrarendszert és az 1. Magyar Kerékpár Múzeumot. Balassagyarmat rendkívüli lehetőségekkel rendelkezik: kb. 25 vár érhető el 80 km-en belül, 4 gyógyfürdő szintén a közelünkben van. A fejünk fölött egy olyan turisztikai csoda található, aminek a neve Felvidék. Városunk nevében egy egyedülálló marketing eszköz van – a CIVITAS FORTISSIMA. Hasonló csak Sopronnak van, ők élnek is vele, meg kell tanulnunk tőlük mindezt. Hát ezért csinálom a Felvidéken az előadásokat is, hogy megismerjék városunkat. Mindezt látni kell, ezt meg kell szervezni, reklámozni kell. Jó lenne, ha egyre többen érkeznének ide, a magánszállásadók a szobáikat, a termelők a saját sajtjukat, borukat, termékeiket, mások a tudásukat tudnák értékesíteni, nos ezen dolgozunk. Az, hogy mennyire lesz ez rentábilis, attól függ, mennyire tudjuk ezt reklámozni, ami alatt nem csak a hagyományos reklámot értem. Jó reményeim vannak, a közelmúlt tárgyalásai, a döntéshozói fogadókészség reménykeltő, a facebookon, és kerékpárosok valamennyi internetes felületén ott vagyunk, érkeznek is a pozitív visszajelzések.

 

Ehhez hatalmas energia kell, de milyen az együttműködési szándék helyben és távolabb? A palóc ember sajnos sohasem volt erős a kooperáció terén.

 

A kép felemás. Amikor híre kelt szándékaimnak, ismerősök és ismeretlenek sora keresett meg, különösen, amikor meghallották a Kerékpár Múzeum létrehozásának szándékát. Volt, aki egy kerékpárt, mások 20-30-at ajánlottak fel, volt, aki felajánlott egy restaurált P10-es Pannóniát. A Pannónia Motorkerékpár Múzeum tulajdonosa 4 db motorkerékpárt adott át nekünk. Az Alföldről és messzi vidékekről is kaptam telefonhívásokat. Volt, aki teljes múzeumnyi játékbabát, volt, aki múzeumnyi Lego-t tudna kiállítani, sok minden más mellett. De az értetlenségre, és társára, az érdektelenségre is van példa. Igaz, nehezen érthető, értelmezhető a szándék, különösen abban a közegben, ahol hosszú-hosszú évtizedek alatt működött egyfajta megszokás, amelyet turizmusnak neveztek, ettől a gondolkodásmódtól én messze állok.

 

Ez a világ elmúlt, túl kell lépni rajta. Gyarmatra és körzetére egy másik világot, másfajta gondolkodásmódot kell behozni és ennek a másik világnak úgy kell működni, hogy a látogatóinkkal – akik az élményekért, és végül is a pénzköltés „szándékával” érkeznek – ezt a kölcsönös „csereakciót” a helyi partnereink megelégedésével lebonyolíthassuk. Meg kell érteni a turisták alapfelfogását: azért gyűjtik otthon a pénzüket, hogy máshol elköltsék. Ha okot adunk rá, itt fogják elkölteni, nem máshol. Gondoljunk bele, hogy az itteni ember is gyűjtöget, azért, hogy máshol ezt a pénzt elköltse. Elviszi az itt összegyűjtött pénzecskéjét máshová. Ha mi nem gondoskodunk arról, hogy itt költsék el mások a megtakarításaikat, úgy fogunk járni, mint már évtizedek óta, a turizmus más irányokba megy, az erre a célra összegyűjtött pénzt máshol költik el, itt meg megmarad a profit helyett a szegénység és a kilátástalanság. Ha minden változatlan marad, itt egyre kevesebb pénzt lehet majd keresni, máshol meg „túl turistásodnak”, ezzel betegre keresik magukat. Miközben a vidékünk kimagasló lehetőségekkel rendelkezik, amelyeket elszalaszthatunk, úgy, hogy észre sem vesszük.

 

Az együttműködésre jó példa lehet majd az Egy hajóban evezünk nevű projekt, amely az INTERREG pályázaton nyert forrást az Ipoly folyó vízitúrizmusának fejlesztésére, joggal nevezhetem az én Ipoly-túra rendszerem édestestvérének. A gondolat egymástól teljesen függetlenül fogant meg, de a kettőt lehet együtt értékesíteni, lehet együttműködni, remélem lesz rá lehetőség.

 

De vannak itt más akadályok is, szálláshelyek, a hagyományos értelemben vett kerékpárutak hiánya, de a magyar-szlovák határmenti vasúti összeköttetés dolga sem képes előrehaladni.

 

Az első kettő csak látszólagos. Kétségtelen, 4-5 csillagos szálláshely nincs Gyarmaton vagy az Ipoly-völgyében, de aligha hiszem, hogy a mi céljainkra erre szükség lenne.  Aki erre vágyik, megtalálhatja Gácson, Losoncon, vagy más szlovák kastélyszállóban, sőt Hollókő, Bánk is rendelkezik nívós szálláshellyel. Viszont sok olcsó, mégis színvonalasnak nevezhető, így alacsonyabb kategóriájú férőhely is fellelhető, elsősorban Szlovákiában. A szomszédban az a sikeresnek minősíthető rendszer honosodott meg, hogy egy-egy mezőgazdasági, ipari beruházás mellé a kedvezmények révén szálláshely is kialakítható volt, legyen az vendégszoba, vagy pár szobás panzió. Balassagyarmat kapacitása nem reménytelenül szűkös, létezik az Ipoly Party-Ház, azután a Gösser panzió mellett a vadonatúj Cédrus, amely busznyi vendéget tud elszállásolni és vendégül látni. Igaz, ők üzleti turizmusra, nem egyéni vendégekre kívánnak berendezkedni. Mihelyt megjelennek az első szervezett turisták, azonnal lesznek szobakiadó vállalkozók is.

 

Ha országúttól elkülönült sávokon haladó kerékpárút kevés is van, de kerékpársáv kialakítása a mellékutakon szinte bárhol lehetséges. Erre precedenst teremtettünk, 2019. júniusban 20 gyarmati bringással megcsináltuk a 0. Ipoly Kerékpáros Túrát, a forrástól Gyarmatig. Októberben két budapesti bringással a 200 km-es teljes távot, a forrástól a torkolatig tettük meg. Célunk az Ipoly gátján ehhez hozzáférést biztosítani, Szécsény körzetében minden adott ehhez, igaz, Ipolyszögnél például kevésbé. Jelenleg azon dolgozunk az illetékesekkel, hogy a 6-os számú kerékpáros főútvonal milyen nyomvonalon legyen kijelölve térségünkben. Szeretném elérni, hogy megszakítás nélküli kerékpáros főút jöjjön létre az Ipoly völgyében, ami elkerüli a közúti főútvonalakat és becsatlakozik az európai EuroVeló nagy kerékpáros turisztikai útrendszerbe. Jó esély van erre is, tavasszal jön egy csapat az Aktív Magyarország stábjából a javasolt útvonalaimat végigkerekezni, mivel ők az illetékesek a biciklis ügyekben.

 

A határmenti vasút ügyében nemhivatalos információim vannak. Az egyik összeköttetésről, a Drégelypalánk-Ipolyság közöttiről műszaki terveket is láttam. A másik hír, hogy állítólag a két ország illetékes szakminisztériumai megegyezett abban, 2023-ig létrejön Budapestet a Tátrával összekötő gyorsvonati kapcsolat, mindez Drégelypalánkon keresztül. Ha ez igaz, azt jelenti, hogy a pályát Vác-Drégelypalánk között fel kell újítani, nemkülönben az ipolysági szakaszt. A szlovák szakminiszter, Érsek Árpád nevéhez köthető, hogy az Ipolyság-Zólyom vonalszakaszon a forgalom a közelmúltban elindult, ráadásul az utasszám is kedvező.

A keleti oldalon persze kívánatos lenne a Balassagyarmat-Losonc vonalszakasz újraindítása is. Igaz, nem egyszerű művelet eredmény felmutatása a vasút területén, de bármiféle előrehaladás terveimet segíti, pontosabban a régió lakosságát. Ehhez még úgy látszik gyengék vagyunk, pedig a távolság, amellyel meg kellene hosszabbítani az ipolytarnóci – egyébként aktív – vasúti összeköttetést, mindössze 12 km. Ráadásul már 8 km-rel a határ után felépült a rappi gyógyfürdő, tudjuk, ezen a településen halad át a sínpálya Losonc felé. Ez csak döntés kérdése az illetékes döntéshozók részéről, még új pályaépítéssel sem jár. Ezt eddig ők nem tették meg, reméljük erre is sor kerül majd.

 

Tehát nem haszontalan, ha a civilek is mozgatják a szálakat és hátulról próbálják a politikát ösztökélni.

 

Próbálkozunk persze, amivel lehet. A közelmúlt legnagyobb eredménye, hogy 2019. nyarán Besztercebánya és Nógrád megyék önkormányzatainak vezetői aláírtak egy együttműködési megállapodást, amelyben kölcsönösen kijelentik, az Ipoly-völgye elmaradott térség, ez tovább nem tartható, szükség van a vasútvonalak felújítására, az Ipoly-túra rendszer megindítására, ezek támogatásra érdemesek. Felkérik a két ország kormányát, hogy felzárkóztatásban segítsék az érintett megyéket.

 

      

forrás: facebook/Felvidéki örökségünk kincsei

 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szlovák oldalról a besztercebányai önkormányzat mostani elnöke, Ján Lunter egy jószándékú, segítőkész politikus, aki hivatalba lépése után kinevezte Csúz Pétert alelnöki jogkörű elnöki megbízottá, Jámbor Lászlót a külkapcsolati bizottság elnökévé. Hatáskörük a déli, elmaradott magyar vidékek segítésére, felzárkóztatására vonatkozik alapvetően, eddig jó partnernek bizonyultak számunkra is. Reméljük, ez a későbbiekben meghozza eredményét.

 

Szavaidból az óvatos bizakodás érződik, mik a közeljövő céljai?

 

A sok lobbymunkám mellett jelenleg Tyekvicska Árpáddal járjuk a Felvidék településeit, a Civitas Fortissima 100. évfordulója kapcsán már a hatodik előadást tartjuk a történelmi eseményekről, még legalább nyolc előadást tervezek. Ez jó alkalmat ad a helyi polgárokkal való találkozásra és városunk, vidékünk népszerűsítésére. A tél folyamán vasárnaponként ismét elindítjuk Chopokra a síbuszt, a tavaly télen bejáratott útvonalon.

Télen előkészítjük a nagy projektünk indítását. Január 1-től szeretnék felvenni egy friss diplomás hölgyet, aki négy nyelven, magyarul, szlovákul, angolul és lengyelül tudja az idegenforgalmi irodánk tevékenységét tavasztól elindítani. Ezzel elindul az Ipoly Túrarendszer, amely létrehozhatja vidékünk szervezett turizmusát. Szintén előkészítjük az Ipoly Túra Egyesület első eseményeit.

 

2020 kora tavaszán reményeim szerint megnyílhat Balassagyarmaton, az 1. Magyar Kerékpár Múzeum, amely már a számozásából adódóan is különleges lesz, az első hazai, egy darabig az egyetlen. Ezzel együtt szeretnénk megnyitni egy különleges hangulatú biciklis kávézót, klubot, amely természetesen nem csak a kerékpározás híveinek látogatható.

 

A többi már jön a maga útján, minimum két keréken.

 

Szeretném még elmondani, hogy a múzeumhoz, egyesülethez való csatlakozásra van lehetőség, ezáltal a közös együttműködésre is. Aki tagként, pártoló tagként vagy csak egyszerű civil polgárként segíteni tudja munkánkat, örömmel látjuk.

 

 

2019. december

Lejegyezte: Nagy László

Jelöletlen fotók: családi forrás