Balassagyarmatért Emlékérem

BALASSAGYARMATI DALEGYLET

A Balassagyarmati Dalegylet 2006-ban ünnepli fennállásának 143. évfordulóját. A kórus e közel másfél évszázados működése során a legnehezebb történelmi időkben is messzemenőkig megfelelt az alapítók - közülük is Jeszenszky Danó ügyvéd, mint a kórus első elnöke, vagy Okolicsányi János törvényszéki bíró, első karnagy - szándékának, a város kulturális életében való aktív részvételben, a helyi kóruskultúra népszerűsítésében megtestesülő elvárásoknak. A kórus megalakulásakor a Balassagyarmati Polgári Dalárda nevet viselte, Balassagyarmati Dalegyletként 1872-től ismerjük e színvonalas munkát végző együttest. Évszázados fennmaradása elsősorban a kórust vezető, a kultúrának elkötelezett karnagyoknak köszönhető. A dalegylet első aranykorát a XIX. század utolsó éveitől Erdélyi József karnagy vezetésével élte.

1949-ben lépett nyomdokába ifjú, tehetséges muzsikusként Réti Zoltán. Személye garancia volt a vegyeskar töretlen fejlődésére. Kiemelkedő érdeme, hogy a szocializmus kezdeti, a civil szerveződésekkel szemben ellenséges időszakában sikerült fenntartania a kórus folyamatos működését a kisipari szövetkezetek támogatásával. A dalárda megalakulásának centenáriumán, 1963-ban nyolc énekkar részvételével kórustalálkozót tartottak. 1968-ban szerepeltek a Magyar Rádió Kóruspódiumában, majd 1971-ben a megyei dalosversenyen arany fokozatú minősítést kaptak. Ugyanez évben szerepeltek a Magyar Televízió Zengjük a dalt című intervíziós műsorában. A dalegylet munkájának irányításába 1974-től kapcsolódott be Ember Csaba, előbb mint másodkarnagy, majd 1979-től a kórus vezetőjeként. Réti Zoltán az együttes örökös karnagya lett. Ember Csaba vezetése alatt az énekkar több alkalommal Művészeti Nívódíjat kapott. A karnagy mindig nagy gondot fordított arra, hogy Európa országainak zeneértő és a kórusművészetet ápoló személyiségei, szervezetei között tartós kapcsolat, stabil élőhíd épüljön ki, s így számos külföldi kórussal alapozott meg máig is bőven termő, nívós szakmai kapcsolatot. Megszámlálhatatlan sikert arattak és elismerést értek el országos és nemzetközi fesztiválokon. Több alkalommal szerepeltek a Magyar Televízióban, évente visszatérő vendégei a Magyar Rádió műsorainak. Minősítő versenyeken négy alkalommal nyerték el a legmagasabb, Fesztiválkórus fokozatot. 1990-ben Kiváló Együttes címet kaptak. A rendszerváltozást követően civil szervezetté alakultak Balassagyarmati Dalegylet néven. Az egyesület elnöke Ember Csaba. Az elmúlt tizenöt évben két hangkazetta megjelentetésével örökítették meg munkájuk eredményét. A kórus vezetője személyesen is több magas elismerés birtokosa, legutóbb 2005-ben a Kultúra Lovagja címet nyerte el.

E dióhéjban összefoglalt történet méltán jogosítja fel a Balassagyarmati Dalegyletet arra, hogy ez évben átvegye Balassagyarmat egyik legnívósabb elismerését. Kérem karnagy urat, hogy évszázados kultúraközvetítő fáradozásuk, a nemzetközi hírű magyar kóruskultúra kiemelkedő színvonalon történő hazai és határon túli népszerűsítésének méltó elismeréseként szíveskedjen átvenni a város vezetőjétől a Balassagyarmatért emlékérmet!