Siket Marianna laudációja

 

Az agyagozás egy nagyon archaikus tevékenység.

A földdel való fizikai kapcsolat az embert valamiképpen a Teremtőhöz teszi hasonlóvá - hiszen alaktalan sárból valami tartós, egyedi dolgot hoz létre.

Az agyagozásban egyesül a négy őselem. Az agyag - maga a föld. Víz is van benne, hiszen anélkül nem lehetne meggyúrni, megformálni. Levegőn szárad, és végül, tűzben ég ki, nyeri el végső formáját. A kemence tüzében újjászületés történik, varázslat, csoda.

És csodákra a huszonegyedik században is szükség van.

Sokat jelent minden, ami értékeket tár fel, örökít tovább, vagy egy élhető világrendet közvetít. Az ilyen művészi szándék mindig figyelmet érdemel, miként Siket Marianna kerámiaművészete is.

Marianna Balassagyarmatom született, él és dolgozik. Jelenleg logopédus. Férjével két fiúgyermeket nevelnek.

A kerámiakészítéssel középiskolásként ismerkedett meg a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ nyári táborában. Ezután nagy érdeklődéssel fordult az agyagművesség felé.

Eljárt tanulni az ipolytarnóci téglagyár keramikusához, majd érettségi után elvégezte az Illatos úti Kézműipari Szakközépiskolát. Kiváló mesterei voltak.

Később különféle művészeti műhelyekben dolgozva módja nyílt a kísérletezésre és ismeretei továbbgyarapítására.

Két évig dolgozott és tanult a móri Képzőművészeti Szabadiskolában. 1998-tól - szintén két évig - Jászszentlászlón az akkor újonnan induló kézműves tanyán kerámiaműhelyt vezetett. Munkanélkülieket képzett át kerámiakészítővé.

Körülötte mindig igazi alkotóélet van, mellette mindenki jól érzi magát!

Közel 30 éve rendszeresen vesz részt mesterség bemutatókon, vezet foglalkozásokat, tanfolyamokat, kurzusokat, tábori szekciókat.  Sok száz gyermek és felnőtt tapasztalhatta meg általa az alkotás örömét többek között a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, a Palóc Múzeumban, illetve az USA-ban, ahol egy évet élt.

A nyírjesi Ridens Speciális Szakiskolában, szakmaként is oktatta a fazekasságot. Az ott tanuló fiatalokkal több kiállításon és bemutatón vett részt.

1996 óta nemcsak edények előállításával foglalkozik, hanem plasztikai feladatokra is vállalkozik, szívesen nyúl a hagyományokhoz, de nem elégszik meg a fazekasság által megőrzött gyakorlattal, stílussal.

Önálló kiállítással 2009 őszén a balassagyarmati Szerbtemplom Galériában mutatkozott be, majd Szécsényben, Nyíregyházán és egykori munkahelyén, a Ridens Szakiskolában is kiállították alkotásait. 2018 nyarán az Ipoly kerámia művésztelep szakmai vezetője volt. Ugyanebben az évben részt vett a balassagyarmati Nyári Tárlaton.

Tavaly indult el a saját kerámia márkája, a SiMaceramics.

Siket Marianna, agyag és lélekformáló pedagógus, akit mindig körülleng valami különös hangulat: felfedezést, örömet és megnyugvást kínál.

 "Álmok agyagból - Kerámiák... ahogyan gondolom, érzem, csinálom." fogalmaz saját munkáiról. Aztán hozzátesz egy "weöressándori" gondolatot: "Ki minek gondol, az vagyok annak."

Alkotásai kerámiaképek, domborművek, szobrok, edények. Hogy éppen mit készít, az hangulatfüggő.

Első mestere iparműves volt, így már az elején különleges indíttatást kapott. Bod Éva megéreztette vele az agyag hatalmát, azt, amit képes nyújtani ez az anyag. Nem az edénykészítés lett a cél, hanem a mindenütt felbukkanó ősiség felfedezése. Marianna itt tapasztalta meg először, hogy milyen pluszjelentést adnak a különböző égetések. A megszülető tárgy a tiszta, nyers szépség kiteljesedése lesz a repedések, bemélyedések, a máz sérülései által.

Később maga is sokat kísérletezett olaj redukciós eljárással saját érsekvadkeri műhelyében. Mázas, olajredukciós fekete edényeivel évekig részt vett a Mesterségek Ünnepén.

Másik mesterétől, Csuporné Angyal Zsuzsa fazekas népi iparművésztől nem csupán technikát tanult, igazi megtartó erejű szellemi műhely volt ez az iskola.

Munkáiból kiérződik a természet tisztelete, szeretete, az önkifejezés vágya és lehetősége, érzékelhető hogy témái szervességgel élnek együtt. A természet mindig körülölelte, így nőtt fel, számára ettől és így kerek a világ.

Saját vizsgálódásainak útvonala több fő téma körül körvonalazódik.

Az ősi kultúrák mindenségképe, a több ezer évvel ezelőtt alkotott formák érzetei ma is élő, erőteljes szellemi energiaként hatnak rá. Előszeretettel égeti kerámiáit fás égetéssel. A tűz színe sokat elárul, ismeri is ennek üzenetét, – ehhez barátságban kell lenni a tűzzel.

Munkája során életekkel, sorsokkal, emberi kapcsolatokkal találkozik, mindezek hatnak rá, átdolgozódnak benne. Érdekli, hogy hogyan működik az emberi lélek, a körülötte lévő világ.

Fontos témája a nőiség és az anyaság, hagyja, hogy előjöjjön belőle a világot lágyító, a másik megértését és elfogadását hozó erő.

Egyfajta istenkeresésként foglalkoztatják a természeti jelenségek, azok szépségei és konfliktusai, az élet és a lét kérdései.

Elmondása szerint akkor van sikerélménye, ha más is azt látja alkotásaiban, amit ő odaszánt.

 

Siket Marianna alkotásai lélekjárta tárgyak, melyek méltók figyelmünkre.

 

Jakus Julianna

művelődésszervező